Burmistrz Jarocina zaprasza do zgłaszania się Jarocińskiej Rady Budżetu Obywatelskiego, która będzie opiniowała wnioski zgłoszone przez mieszkańców w ramach JBO 2015. Spośród zgłoszeń złożonych w Urzędzie Miejskim wyłonionych zostanie 10 osób, które będą pracowały w radzie.

Zgłoszenia można składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jarocinie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jbo2015@jarocin.pl. Termin zgłoszeń upływa 16 czerwca.

W skład rady wejdzie dziesięciu członków wskazanych przez Burmistrza Jarocina oraz dziesięciu  mieszkańców gminy,  którzy zgłoszą swoją kandydaturę. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, kandydaci zostaną wybrani w drodze losowania przez komisję powołaną  przez burmistrza. Do zadań rady należeć będzie ocena projektów składanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz wskazanie projektów, na które głosować będą mieszkańcy.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia