Dzisiaj został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Dębowej w Wilkowyi wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej w postaci ciągu pieszo-jezdnego, budowy kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami odwadniającymi nawierzchnię ciągu oraz odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Jarzębinowej. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi nieco ponad 500 m.

Termin składania ofert mija 24 lipca o godzinie 10:00. Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Jarocinie Al. Niepodległości 10, pok. 32 (I piętro, sekretariat). Szczegółowe informacje dotyczące tego postępowania przetargowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia