Od 2014 r. osoby, którym przysługuje świadczenie mieszkaniowe, będą mogły pobierać także dodatek energetyczny.

Miejscko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2013r., poz. 984) osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej będzie miała od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wynosić on będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od 1 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014 dla gospodarstwa domowego:

1)      prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 11,36 zł/m-c,

2)      składającego się z 2 do 4 osób wynosi: 15,77 zł/m-c,

3)      składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,93 zł/m-c.

Wnioski na dodatek mieszkaniowy można odbierać w sekcji Dodatków Mieszkaniowych MGOPS Jarocin.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia