15 lutego, w 150. urodziny druha komendanta Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego w parku jego imienia zostanie odsłonięty pomnik dowódcy jarocińskich powstańców wielkopolskich. W JOK-u odbędzie się przyjęcie urodzinowe. Dzień później, w 100. rocznicę zakończenia powstania, będziemy mogli bawić się przy piosenkach, które rozbrzmiewały już w niepodległej Polsce. Obie rocznice będą okazją do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z druhem komendantem i do zakupu książki ze wspomnieniami powstańców.

Uroczystości związane ze 150. urodzinami druha komendanta Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego i 100. rocznicą zakończenia powstania wielkopolskiego rozpoczną się już w czwartek, 14 lutego. O godz. 18.00 w Pałacu Radolińskich odbędzie się spotkanie z dr. Markiem Rezlerem zatytułowane "Prawdy i mity Powstania Wielkopolskiego". Usłyszymy, czy - zdaniem prelegenta - rzeczywiście zaczęło się w Jarocinie, w jakich okolicznościach  mjr Taczak z Mieszkowa został pierwszym dowódcą powstania i dlaczego przestał nim być w połowie stycznia 1919 r. Dr Marek Rezler jest współautorem wydanej ostatnio "Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919". Publikacja będzie do nabycia na miejscu.

 W piątek, 15 lutego, w dniu 150. urodzin mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego  w kościele w Lgowie o godz. 14.00 zostanie odprawiona msza św., po której delegacje, przy udziale wojskowej asysty honorowej, złożą wieńce na grobie dowódcy jarocińskich powstańców. Nad grobem zostanie też oddana salwa honorowa. Uroczystości w Lgowie organizują wspólnie władze gmin Jarocin i Żerków.

O godz. 17.00 na jarocińskim rynku będą kontynuowane obchody urodzin Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego i 100. rocznicy zakończenia powstania. Wojskowa kompania honorowa, poczty sztandarowe oraz wszyscy zebrani przemaszerują przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu do odnawianego Parku im. mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego (skrzyżowanie ulic Śródmiejskiej i Hallera). Tam zostanie uroczyście odsłonięty pomnik dowódcy. Odczytany zostanie także apel poległych, w którym zostaną przywołani wszyscy jarociniacy polegli w powstaniu wielkopolskim. Przed pomnikiem mjr. Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego, 27 grudnia - w dniu rocznicy wybuchu powstania - została wmurowana urna z ziemią przywiezioną przez rowerzystów ze stowarzyszenia RoweLove Jarocin z miejsc, w których w walkach powstańczych uczestniczyli jarociniacy.

O godz. 19.00 w JOK-u rozpocznie się przyjęcie "Urodziny druha komendanta", na którym pojawią się m.in. szacowny jubilat, jego żona Aniela z Biegańskich Ostrożyna-Gorzeńska i powstańcy. Będą wspomnienia, kapela, wspólne śpiewy i tańce, bigos myśliwski, coś do picia i oczywiście tort urodzinowy. Bilety w cenie 20 zł.

W sobotę, 16 lutego przypada 100. rocznica zakończenia powstania wielkopolskiego. Z tej okazji zabawa w JOK-u będzie kontynuowana i to przy piosenkach, które stały się największymi przebojami dwudziestolecia międzywojennego. "Już taki jestem zimny drań", "Sex appeal to nasz broń kobieca", "Umówiłem się z nią na dziewiątą" wtedy śpiewał Eugeniusz Bodo, a w JOK-u zaprezentują je aktorzy Teatru Nowego i Teatru Muzycznego w Poznaniu Oksana Hamerska i Radosław Elis z zespołem. Bilety w cenie 20 zł. Początek koncertu o godz. 18:00. 

UWAGA! Przy zakupie biletów na oba wydarzenia - "Urodziny druha komendanta" oraz koncert "Bodo... tanga" pakiet dla jednej osoby będzie można nabyć w promocyjnej cenie 30 zł. Wejściówki dostępne w JOK Jarocin i Bibliotece "Pod Ratuszem" od 25 stycznia.

W związku ze 150. urodzinami druha komendanta i 100. rocznicą zakończenia powstania na jarocińskim rynku będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z mjr. Zbigniewem hr. Ostroróg-Gorzeńskim i powstańcami. Specjalnie na tę okazję artysta grafik Mikołaj Kaczmarek pokolorował czarno-białą fotografię wykonaną 11 listopada 1919 r. Na środku siedzi uśmiechnięty druh komendant z szablą i papierosem w ręku, a wokół niego powstańcy, którymi będą mogli być także przechodnie. Także na kilku przystankach autobusowych będą prezentowane duże, archiwalne zdjęcia w kolorze z druhem komendantem. Muzeum Regionalne w Jarocinie wznawia też wydanie książki "Od Jedności do niepodległości. Wspomnienia powstańców wielkopolskich z Ziemi Jarocińskiej".    

 

Druh komendant Zbigniew Ostroróg-Gorzeński

W nocy z 8 na 9 listopada 1918 r. Polacy rozbroili Niemców w jarocińskich koszarach i rozpoczęła się tzw. jarocińska rewolucja. Przejęte zostały poczta, węzeł kolejowy i więzienie. Powstała pierwsza w Wielkopolsce Rada Żołnierska. Szybko powiększał się skład osobowy tworzonego w garnizonie polskiego oddziału. Potrzebny był dowódca. Rada Żołnierska w porozumienia z ks. Ignacym Niedźwiedzińskim i tajną organizacją „Jedność”  poprosiła o objęcie dowództwa wówczas 49-letniego Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego - urodzonego 15 lutego 1869 r. w Lgowie właściciela majątku Tarce, zaangażowanego w działalność patriotyczną. Wspierał m.in. skauting, towarzystwo czytelni ludowych, „Sokoła”, współfinansował budowę otwartej w 1914 r. szkoły dla polskich dzieci w Tarcach. Był oficerem, odbył służbę w armii pruskiej w pułku ułanów w Miliczu, kończąc ją w stopniu podporucznika.

Hrabia Ostroróg-Gorzeński przyjął propozycję, jednak już podczas pierwszego spotkania z odziałem poprosił, żeby nie tytułować go "panem hrabią", ale zwracać się do niego po prostu "druhu komendancie". Jeszcze przed wybuchem powstania w tarzeckich lasach Gorzeńskiego ćwiczyli późniejsi powstańcy jarocińscy. Gorzeński finansował też  zaopatrzenie jarocińskich powstańczych kompanii, które później walczyły na wszystkich frontach powstania. Druh komendant osobiście wziął udział w zajęciu Krotoszyna, ale też w walkach m.in. pod Zbąszyniem. 10 stycznia otrzymał od głównodowodzącego powstaniem, wówczas mjr. Stanisława Taczaka, nominację na dowódcę VI Okręgu Wojskowego, obejmującego powiaty: jarociński, pleszewski, krotoszyński, koźmiński, rawicki, gostyński i średzki.

Przyjmuje się, że zwycięskie powstanie wielkopolskie zakończyło się 16 lutego 1919 r. podpisaniem rozejmu w Trewirze. W 1921 r. mjr Zbigniew hr. Ostroróg-Gorzeński został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Rok później Rada Miejska w Jarocinie przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarocina. W 1923 roku władze miasta kolejny raz uhonorowały druha komendanta, nadając jego imię zakładanemu pierwszemu publicznemu parkowi przy skrzyżowaniu ulic Śródmiejskiej i Hallera.

Zbigniew Ostroróg-Gorzeński  zmarł 12 czerwca 1926 r. Nad jego trumną, jako ostatniego z rodu w linii męskiej, złamano miecz, tarczę i pieczęć herbową. Grób druha komendanta Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego znajduje się na cmentarzu w Lgowie.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia