Gmina Jarocin zdobyła tytuł samorządowego lidera inwestycji. Statuetkę Kazimierza Wielkiego wręczono podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się w Katowicach.

Prestiżowa nagroda Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przyznawana jest na podstawie rankingu opracowanego przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Ranking obejmuje zestawienia analizowane na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych samorządów, uzupełnianych ankietą wydatków inwestycyjnych spółek komunalnych, prowadzoną wśród miast powiatowych i miast na prawach powiatu. Tak obliczone wydatki dzielone są przez liczbę mieszkańców i zestawione w formie rankingu. Laureaci rankingu – samorządowi liderzy inwestycji w infrastrukturę uhonorowani zostają statuetkami Kazimierza Wielkiego. W tym roku statuetką doceniono działania inwestycyjne Gminy Jarocin. Na to, że Jarocin został największym inwestorem samorządowym w Polsce w wśród 2500 gmin złożyło się wiele czynników – uważa burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Przede wszystkim pomysł na funkcjonowanie gminy. Trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć i wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Bo przecież każdy wójt, burmistrz, prezydent chce dobrze dla swojego miasta i gminy – w to nie wątpię, ale nie każdy odważy się podejmować trudne, często niepopularne decyzje, a to one są konieczne do skutecznego rozwoju – podkreśla burmistrz. Potrzebna jest zatem odwaga, nie tylko burmistrza, ale i rady, która podejmuje strategiczne dla samorządu decyzje. Bez współpracy burmistrza i rady nie da się osiągnąć sukcesu - dodaje. Odważne decyzje i cierpliwość w oczekiwaniu na wymierne efekty tych decyzji poskutkowały tym, że Gmina Jarocin posiada dziś bardzo duże możliwości inwestowania. W tym kontekście warto wspomnieć zaawansowanie prac związanych z budową tanich mieszkań czynszowych w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Jarocin jest liderem w realizacji tego rządowego projektu i już w marcu przyszłego roku mieszkańcy gminy otrzymają klucze do pierwszych lokali. Jarocińscy samorządowcy przywiązują także dużą wagę do przedsięwzięć proekologicznych. Dzięki współpracy kilkunastu gmin udało się wybudować w Jarocinie, stosujący najnowocześniejsze technologie, zakład zagospodarowania odpadów. Jego budowa kosztowała 150 mln zł i została w połowie sfinansowana ze środków unijnych. Razem można zdziałać znacznie więcej – podkreśla burmistrz Adam Pawlicki. Dzięki strategicznemu myśleniu nie musimy dziś zastanawiać się, jak sprostać unijnym wymogom w zakresie ochrony środowiska, bo wszystkie te wymogi spełnia zakład, który jest naszym wspólnym dziełem – dodaje.

Kolejna wielomilionowa dotacja unijna wesprze inwestycję, tym razem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jarociński projekt, który zakłada m.in. budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz nowej kanalizacji, w całości opiewał na kwotę 250 mln zł. Aż 128 mln zł z tej kwoty stanowi dotacja unijna. Wybierając zadania inwestycyjne, a potem pisząc projekty na ich wykonanie kierujemy się zasadą, żeby realizacja jednego zadania pociągała za sobą dodatkowe korzyści inwestycyjne. Bo przecież tam, gdzie powstanie nowa kanalizacja, powstaną też nowe drogi i chodniki, czyli skorzystamy na tym podwójnie – uważa włodarz Jarocina.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Kategorie aktualności

Wydarzenia