220 tys. zł to pula jaką gmina Jarocin dofinansuje organizację półkolonii i obozów letnich. Oferty, w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez burmistrza Jarocina, na realizację tego zadania można składać do końca marca.

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które chcą zorganizować letnie półkolonie lub obozy z programem profilaktycznym lub  socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brany czas trwania półkolonii lub obozu, liczba odbiorów projektu, udział finansowy organizatora, jego doświadczenie w organizacji podobnych projektów, a w przypadku półkolonii także – dzienna liczba godzin wypoczynku.

Składanie ofert, a później ocena i dalsza obsługa ofert odbywa się wyłącznie za pomocą generatora ofert Witkac dostępnego tutaj


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia