Gmina Jarocin wesprze budowę ścieżki rowerowej z Jarocina do Wilkowyi kwotą blisko 1,5 mln zł. W ubiegłym tygodniu Rada Miejska w Jarocinie podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla powiatu.

Udzielenie pomocy finansowej poprzedziły długie i trudne rozmowy pomiędzy władzami Gminy Jarocin i Powiatu Jarocińskiego. – Moja deklaracja w sprawie wsparcia finansowego powiatowej inwestycji nigdy nie została cofnięta. Chcieliśmy tę ścieżkę budować wspólnie z powiatem, już wtedy, kiedy Bartosz Walczak był starostą. Mieliśmy przygotowany przetarg, ale później zmiana koalicji spowodowała wycofanie się z tej budowy. Cieszę się, że teraz doszliśmy do porozumienia i ta potrzebna ścieżka wreszcie powstanie - podkreśla burmistrz Adam Pawlicki. Zgodnie z przedstawionymi planami powiatu pierwszy etap budowy ścieżki na terenie gminy Jarocin zostanie zrealizowany w tym roku, kolejny etap planowany jest przez powiat na rok przyszły.  

Ścieżka o długości ok. 3 km i szerokości 2 m częściowo wybudowana zostanie z kostki brukowej, a częściowo będzie to ścieżka o nawierzchni asfaltowej. Na odcinku ok. 300 m, od ul. Sportowej do ul. Maratońskiej w Jarocinie, inwestycja obejmie remont istniejącego chodnika i poszerzenie go.  Podobnie będzie na kolejnym odcinku - ok. 600 m - od ul. Okrężnej do ul. Lisiej. Oba odcinki ścieżki wybudowane zostaną z kostki brukowej.

Kolejny odcinek inwestycji (ok. 1 km) będzie miał nawierzchnię asfaltową i przebiegał będzie od ul. Lisiej do końca zabudowań w miejscowości Annapol w miejscu, gdzie w ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie wybudowało kanalizację. Tam też wykonane zostanie miejsce do wysiadania dla osób korzystających z komunikacji publicznej (pomiędzy Lisią a Kruczą) oraz plac manewrowy dla autobusów w Annapolu przy ul. Zajęczej. Na odcinku od ostatnich zabudowań w Annapolu do mostu nad Lutynią w Wilkowyi ścieżka wybudowana zostanie po lewej stronie drogi (jadąc od Jarocina). Powstanie tu odcinek asfaltowy o długości ok. 950 m.

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia