Gospodarzem tegorocznego gminnego-parafialnego święta plonów było sołectwo Zakrzew.

Starania organizatorów i słoneczna pogoda sprawiły, że mieszkańcy i goście przybyli na uroczystości bardzo tłumnie. W minioną niedzielę 25 sierpnia uroczystości dożynkowe zainaugurowała msza św. polowa na boisku wiejskim. Po eucharystii odbyła się część obrzędowa z udziałem starostów dożynkowych - Alicji Grzybowskiej i Stanisława Czeszyka oraz ich asystentów - Lidii Ostojskiej i Łukasza Kałmuckiego. 

Wszystkim rolnikom życzę, aby przyszłoroczne plony były jeszcze bardziej urodzajne, a w żadnym domu nie zabrakło wyjątkowego smaku chleba. Choć nie jest to łatwe i życie nie zwalnia swojego biegu, to jednak spróbujcie się choć na chwilę zatrzymać się i cieszyć się tą chwilą i tym, co wypracowaliście swoimi rękoma - powiedział burmistrz Martuzalski. 

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Niepublicznego Zespołu Szkół, Zespół Śpiewaczy Ciświczanie oraz Zespół Folklorystyczny Snutki. Potem czas zgromadzonym umilił występ kabaretu KLAPA. Wieczorem do zabawy tanecznej przygrywał zespół DRUGA ZMIANA.

Podczas imprezy nie zabrakło tradycyjnego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Wzięło w nim udział 11 sołectw gminy Jarocin oraz osiedle Ciświca. Zwycięzcą zostało sołectwo Cząszczew, drugie miejsce zajęło sołectwo Łuszczanów, a trzecie - sołectwo Cielcza. Jednak w przyszłym roku to nie Cząszczew będzie gospodarzem gminnych dożynek. Po konsultacjach z sołtysami burmistrz podjął decyzję o tym, aby gospodarze dożynek wyłaniani byli w kolejności alfabetycznej. Zgodnie z tą zasadą i wyłączeniem sołectw, które organizowały dożynki na przestrzeni ostatnich kilku lat, kolejnym gospodarzem gminnego święta plonów będzie sołectwo Golina i Stefanów.

Święto plonów było doskonałą okazją do wręczenia odznak honorowych "Zasłużony dla Rolnictwa" nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę. Wręczył je Jan Grzesiek, radny sejmiku województwa wielkopolskiego. Odznaczenia otrzymali: Grzegorz Bilski, Jarosław Czeszyk, Jan Giertych, Hanna Grześkowiak, Bogusław Grześkowiak, Bogdan Ignasiak, Kazimierz Klauza, Witold Kubiak, Grzegorz Kuliński, Adam Kulka, Mirosława Mikołajczak, Mirosław Szczotka, ksiądz prałat Stanisław Szymański, Wojciech Waraczewski, Jarosław Wojciechowski, Kinga Zachman oraz Marian Zmyślony.

Za wieloletnią pracę społeczną na rzecz wsi Zakrzew oraz Gminy Jarocin burmistrz Stanisław Martuzalski oraz sołtys Zakrzewa Rafał Grzybowski wręczyli pamiątkowe podziękowania: Genowefie Moś, długoletniej dyrektorce Szkoły Podstawowej w Prusach, Edwinowi Kałmuckiemu, sołtysowi seniorowi wsi Zakrzew, Wiesławowi Kulińskiemu, zasłużonemu społecznikowi z parafii Witaszyce oraz Ryszardowi Kołodziejowi, radnemu Rady Miejskiej w Jarocinie od roku 1990, poświęcającemu każdy wolny czas sprawie i dobru mieszkańców.

 

Rada sołecka za wkład i zaangażowanie w pracy na rzecz sołeckiej wspólnoty wyróżniła także trzy panie: Kazimierę Januszewską, Irenę Palicką oraz Mieczysławę Pestkę.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia