Dzięki staraniom władz gminy, od 1 maja w Jarocinie uruchomiony zostanie punkt inkasencki, w którym mieszkańcy nadal będą mogli dokonywać płatności bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Punkt będzie się mieścił na ul. Wrocławskiej w filii Banku PeKao S.A.

Przypomnijmy, że w związku ze zmianą warunków umowy na obsługę bankową Gminy Jarocin, które zaproponował Bank Zachodni WBK w Jarocinie, od 1 maja 2017 roku za płatności dokonywane na konta Urzędu Miejskiego w Jarocinie w formie gotówkowej, bank będzie pobierał opłatę w wysokości 5 zł. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla niektórych osób trudno jest przestawić się na nowe zasady zaproponowane przez bank, dlatego szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli im realizować płatności na dotychczasowych zasadach – informuje Agnieszka Stachowiak, skarbnik gminy Jarocin. Udało się znaleźć dobre miejsce, w centrum Jarocina, po drugiej stronie Centrum Socjalnego im. Jana Pawła II. Tam będzie można dokonać płatności gotówkowych i nie ponosić za to dodatkowych kosztów – dodaje skarbnik gminy. Tam mieszkańcy chcący zapłacić należność, np. za podatek, czy za śmieci, będą mogli mogli, tak jak do tej pory uregulować go przy okienku bankowym bezpłatnie. Jednocześnie, jak zapewnia A. Stachowiak, tak jak do tej pory, na wsiach, mieszkańcy nadal będą mogli płacić gotówką u sołtysa i nie będą za to ponosić żadnych opłat. Natomiast w Banku Spółdzielczym w Jarocinie udało się utrzymać w mocy ustaloną wcześniej prowizję za wpłaty gotówkowe na rzecz Urzędu Miejskiego w Jarocinie w wysokości 1 zł.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia