Gmina Jarocin, Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie ogłaszają konkurs na wykonanie graffiti do elementów skateparku w Jarocinie według autorskich projektów. Konkurs adresowany jest zarówno do profesjonalnych artystów, jak i amatorów. Koszt farb i przygotowania wszystkich elementów pod graffiti zapewnieni organizator.

Przedmiot konkursu stanowi zaprojektowanie graffiti do elementów skateparku w Jarocinie.

Elementy skateparku objęte konkursem to: quarter, fun box, doppel quarter-pipe oraz ściana, która powstanie bezpośrednio przy obiekcie.

Konkurs trwa od dnia 5 marca do 14 kwietnia 2014 roku.

Do postępowania konkursowego zostaną dopuszczone projekty spełniające następujące kryteria:

  • trzy elementy Skateparku i jedną część ściany o wymiarach 4 x 2 merty
  • projekty zapisane w formacie JPG o rozdzielczości 300dpi lub w formacie wektorowym do wyboru:. ai, .eps lub .psd,

  • projekty wykonane dowolną techniką artystyczną, zarówno przy użyciu graficznych programów komputerowych jak i w formie odręcznego rysunku czy malunku,

  • projekty mogą być wykonane w maksymalnie 6 kolorach,

Projekty należy przesyłać do 31 marca 2014 roku na adres: Urząd Miejski w Jarocinie, Aleja Niepodległości 10, 63-200 Jarocin z dopiskiem graffiti jam. Koncepcje można przesyłać także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@jarocin.pl w tytule wpisać graffiti jam.

Szczegóły tutaj

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia