Za tydzień mija termin składania ofert na realizację 6 zadań w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez burmistrza Jarocina pod koniec listopada. Gmina na ich realizację przeznaczy ponad 350 tys. zł. Oferenci będą mogli ubiegać się o granty m. in na organizacje przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Żołnierzy Wyklętych, 1050. Rocznicy Chrztu Polski, wydarzeń towarzyszących Jarocin Festiwal 2016, promujących idee skautingu czy zdrowy styl życia dla osób starszych.

18 stycznia mija termin składania ofert na realizację zadań:

- wzbogacanie życia kulturalnego poprzez organizację interdyscyplinarnych form edukacji artystyczno-kulturalnej

- rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizację i współorganizację projektów artystycznych, w tym festiwali, koncertów, przedsięwzięć interdyscyplinarnych o wysokich walorach artystycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

- organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Żołnierzy Wyklętych, 1050 Rocznicy Chrztu Polski oraz wydarzeń towarzyszących Jarocin Festiwal 2016

- organizacja przedsięwzięć propagujących idee skautingu

- organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, promujących zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego

Szczegóły tutaj

Oferenci powinni zwracać uwagę na kryteria oceny ofert, są one dostosowane do charakteru poszczególnych zadań, wskazują na jakie elementy projektów komisja konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę. W przypadku większości zadań wprowadzono regulację dotyczącą proporcji wydatków na zakup materiałów i środków trwałych do realizacji zadań, nie mogą one stanowić więcej niż 30% wnioskowanej dotacji. W przypadku zadań na wspieranie, minimalna wnioskowana kwota wsparcia wynosi, jak wcześniej, 2,5 tys. zł, oferenci są zobowiązani zadeklarować, że co najmniej połowę wymaganego wkładu własnego będzie stanowił wkład finansowy. Składanie ofert, a później ocena i dalsza obsługa ofert odbywa się wyłącznie za pomocą generatora ofert Witkac dostępnego tutaj


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia