160 tys. zł. przeznaczyła gmina Jarocin na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w roku 2016.

W ramach zadania, które jest częścią otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez burmistrza Jarocina pod koniec listopada ubiegłego roku, wpłynęło 15 ofert. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie. Kwota dotacji była uzależniona była od liczby punktów, jaką poszczególne projekty uzyskały podczas oceny merytorycznej. Wyniki konkursu tutaj.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia