W ramach II edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 Centrum PISOP przyznaje młodym organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, samopomocowym mikrodotacje do 2000 zł. Aby uzyskać dofinansowanie należy wypełnić ofertę w generatorze i złożyć do dnia 11 września br. do godziny 15:00.

W tej edycji Konkursu szczególnie zapraszamy grupy nieformalne, młode organizacje pozarządowe, które wraz z 5 osobowymi grupami młodzieży – wolontariuszami – chcą:

- realizować swoje ciekawe pomysły

- rozwiązywać lokalne problemy

- angażować mieszkańców i działać na rzecz swojego otoczenia!

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Oferty w konkursie mogą składać młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy licząc do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł. Środki mogą pozyskać także grupy nieformalne, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej. Konkurs otwarty jest także dla grup samopomocowych, czyli grup działających m.in. na rzecz swoich członków.

Dodatkowo premiowane będą projekty, do realizacji których, zaangażowanych zostanie minimum 5 wolontariuszy – młodzieży w wieku 13-18 lat.

UWAGA: Oferenci, którzy otrzymali Mikrodotację w dotychczasowych edycjach konkursu, NIE mogą ubiegać się o kolejną w trzeciej edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara.

Po więcej kliknij tutaj http://pisop.org.pl/konkurs/kto-moze-ubiegac-sie-o-mikrodotacje 

Na co można pozyskać środki?

Konkurs obejmuje projekty realizowane w okresie od 01 października do 30 listopada 2015 r. W ramach kategorii „inicjatyw oddolnych” są to spotkania, warsztaty, wydarzenia kulturalne, ale także wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Druga kategoria w konkursie jest dedykowana wyłącznie organizacjom pozarządowym, które mają szansę pozyskać środki na wzmocnienie swojej organizacji i zaplanowanie jej przyszłości poprzez przeszkolenie członków, czy zakup sprzętu.

Wszystkie działania muszą przekładać się na wzrost aktywności obywatelskiej, pozwalać obywatelom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów i dawać im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Po więcej kliknij tutaj http://www.pisop.org.pl/konkurs/na-co-można-przeznaczyc-srodki 

Maksymalna wartość mikrodotacji to 2 000 zł, które można przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki. Wymagany jest 20% wkład własny. Nie musi on jednak być finansowy, może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy. Aby uzyskać dofinansowanie należy wypełnić ofertę w generatorze i złożyć do dnia 11 września br. do godziny 15:00.

Po więcej kliknij tutaj http://pisop.org.pl/konkurs 

Gdzie szukać wsparcia?

Każdy, kto weźmie udział w konkursie, może skonsultować swój pomysł z doradcą.

Po więcej kliknij tutaj http://www.pisop.org.pl/wsparcie-dla-projektodawcow 

Więcej informacji o Konkursie znajdą Państwo w zakłace http://pisop.org.pl/konkurs 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Maciejem Nowickim pod numerem telefony 534 202 699 lub mailowo maciej.nowicki@pisop.org.pl.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia