W związku z wcześniejszymi informacjami o planowanym zamknięciu przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach Golina i Radlin, zamieszczamy poniżej informacje przekazane w tej sprawie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

„Informujemy, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 r., (Dz.U. 2015r. poz. 1744 z późniejszymi zmianami), przejazdy kolejowo-drogowe znajdujące się w ciągu dróg wewnętrznych (nieposiadających statusu drogi publicznej), mogą funkcjonować wyłącznie jako przejazdy użytku prywatnego kat. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. rozpocznie procedurę likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych:

  • w km 86,430 l. kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice, dz. nr 145 obręb Golina
  • w km 103,727 l. kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice, dz. nr 85/1 obręb Radlin

jeżeli w ciągu 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji nie zgłosi się osoba lub podmiot zainteresowany zawarciem umowy na użytkowanie przejazdu kolejowo-drogowego w kat. „F”.

Informacje w zakresie użytkowania przejazdu w kat. „F” można uzyskać w Zakładzie linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. bądź pod numerem telefonu: (62) 724 36 35.”


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia