Po wcześniejszych rozmowach burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego z przedstawicielami międzynarodowej grupy kapitałowej White Cloud, w tym tygodniu zainicjowana została procedura sprzedaży gruntów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Jarocinie. Zagraniczny inwestor planuje, już w przyszłym roku, rozpocząć tu budowę zakładu produkcyjnego z branży farmaceutycznej.

Przedstawiciele grupy White Cloud pojawili się w Jarocinie nie po raz pierwszy. Podczas wcześniejszych wizyt interesowali się terenami inwestycyjnymi, które byłyby odpowiednie pod budowę fabryki farmaceutycznej. Grupa White Cloud, której główna siedziba zlokalizowana jest w Anglii, poszukiwała miejsca pod budowę zakładu nie tylko w Polsce. - Doszliśmy do wniosku, że lokalizacja między Berlinem a Warszawą jest dla nas bardzo atrakcyjna – podkreślał Jonas Martin-Löf, współzałożyciel i partner White Cloud Capital  po obejrzeniu terenów inwestycyjnych w Golinie i przy ul. Przemysłowej w Jarocinie. - Żeby wybudować zakład potrzebne są wszystkie media, a w wielu miejscach, które odwiedziliśmy, nie były one dostępne. W Jarocinie jakość tej infrastruktury jest wysoka. Atutem jest także to, że na tych terenach już funkcjonują inne firmy – mówił podczas wizyty w Jarocinie w październiku tego roku Jonas Martin-Löf.  

Negocjacje zwieńczone podpisaniem listu intencyjnego

Po miesiącu Jonas Martin-Löf wrócił do Jarocina zainteresowany kupnem konkretnych gruntów gminnych (ok. 3,7 ha) między ul. Zaciszną, a ul. Przemysłową w Jarocinie. Przed dokonaniem sprzedaży, zarządzająca terenem Jarocińska Agencja Rozwoju musi jednak przeprowadzić procedurę związaną z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecny grunt rolny, zostanie w nim zapisany, jako grunt przeznaczony pod przemysł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji teren będzie mógł podlegać pod Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest-Park”. Tym razem przedstawicielowi grupy White Cloud towarzyszył w Jarocinie Phillip Abrary – prezes kanadyjskiej firmy Andion. Zagraniczni inwestorzy, w obecności burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego, podpisali list intencyjny, który rozpoczyna procedurę sprzedaży nieruchomości, a później już tworzenia nowego zakładu w Jarocinie. - Inwestor wyraził chęć nabycia gruntów, na których chciałby zrealizować zadanie warte około 10 mln Euro. Prace i budowa miałyby się rozpocząć, jak tylko zostanie sprzedany grunt – zdradza więcej szczegółów burmistrz Jarocina, zaznaczając, że treść rozmów oraz ustalenia zawarte w liście intencyjnym objęte zostały klauzulą poufności i mogą być ujawniane do wiadomości publicznej tylko na podstawie uprzednich uzgodnień z inwestorem.

Chcą rozpocząć budowę w przyszłym roku

Docelowo w Jarocinie ma powstać zakład, który będzie produkował komponenty dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego, co oznacza szeroki wachlarz potencjalnych klientów. Inwestorzy zapewniają, że będzie tam stosowana najnowocześniejsza i jedyna taka technologia w Europie. Dotychczas podobne technologie można spotkać w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Inwestorzy chcieliby rozpocząć budowę zakładu w roku 2019. Umowa intencyjna umożliwi im prowadzenie prac projektowych i przygotowawczych, zanim Jarocińska Agencja Rozwoju przeprowadzi procedurę i będzie mogła sprzedać grunt. Obu stronom zależy na czasie, żeby jak najszybciej rozpocząć budowę fabryki. Gminie zależy na nowych miejscach pracy, inwestorom, by zaistnieli z nowoczesną produkcją w Europie, jako pierwsi, co jest bonusem procentującym w biznesie.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia