Od 7 do 13 grudnia mieszkańcy Jarocina będą głosowali na projekty, które zostały zgłoszone w ramach Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2016 i zostały pozytywnie ocenione w czasie weryfikacji formalnej i szczegółowej. Listę 45 projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, wraz z opisami publikujemy poniżej.

Przypominamy, że głosować mogą mieszkańcy urodzeni przed 1 stycznia 2000 roku. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos na projekt, zgłoszony w osiedlu na terenie którego jest zameldowany na stałe. Głosowanie będzie odbywało się za pomocą systemu elektronicznego na stronie www.obywatelski.jarocin.pl. Osoby nieposiadające dostępu do internetu mogły głosować w czterech filiach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin: Filia nr 1 „Pod Ratuszem”, Filia nr 2 w Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie, Filia nr 3 w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie oraz w Bibliotece Głównej w paacu Radolińskich w godzinach ich pracy.

 

Osiedle nr 1 – Stare Miasto

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 47.244,61 zł

Nazwa projektu

Autor___

Wnioskowana__kwota

             Opis projektu

Pierwszy Rodzinny Piknik Integracyjny dla dzieci, mieszkańców Starego Miasta i działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Mickiewicza w Jarocinie z okazji Dnia Dziecka.

Przemysław Krzyżaniak

6.500 zł

Projekt zakłada organizację integracyjnego pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Mickiewicza przy ul. Poznańskiej z licznymi atrakcjami:

 • konkursy z nagrodami li zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorów,
 • nieodpłatnie do dyspozycji dzieci dmuchany zamek, trampolina, zjeżdżalnie,
 • konkursy i zawody pomiędzy mieszkańcami Starego Miasta a działkowiczami,
 • prezentacja klubów sportowych z terenu Jarocina,
 • pokazy straży pożarnej i policji,
 • pokaz ratownictwa medycznego,
 • dla każdego uczestnika ciepły posiłek – grochówka wojskowa,
 • zabawa taneczna.

Miejsce rekreacji dla dzieci
z Osiedla Stare Miasto usytuowane przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jarocinie.

 

 

Ewa Hejduk                                                                              

47.244,61 zł

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci na terenie przy Szkole podstawowej Nr 2 w Jarocinie. W ramach przygotowania terenu pod miejsce rekreacji zostaną wycięte drzewa i krzewy oraz założona będzie bezpieczna, elastyczna nawierzchnia. Plac zabaw wyposażony zostanie
w rozbudowane urządzenia zabawowe złożone z drabinek, zjeżdżalni
i daszków.

 

 

Razem: 53.744,61 zł

 

 

Osiedle nr 2 – Tadeusza Kościuszki

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 67.762,86 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana_kwota

        Opis projektu

Doposażenie placu zabaw dla dzieci 3-15 lat przy
ul. Dąbrowskiego.                                                                                    

Agnieszka Michałkiewicz                                                              

40.878 zł

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie między ul. Dąbrowskiego a ul. T. Moniuszki m. in. w zestaw zabawowy, karuzelę, bujaki i domek-altankę. Ustawione zostaną także 3 ławki,
3 kosze na śmieci oraz ogrodzenie.

Naprawa chodnika przy
ul. Dąbrowskiego.

Karolina Jerszyńska-Filipczak

38.000 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wymianę starego chodnika na nowy z kostki brukowej przy ul. Dąbrowskiego na odcinku od nr 6 do 12 – ok. 200 m2.

Przebudowa chodnika przy
ul. Sienkiewicza.                                                                                                                                         

 

Wiesław Mikołajczak                                                                                              

45.000 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę chodnika przy ul. Sienkiewicza – ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej.

 

 

Razem: 123.878 zł

 

 

Osiedle nr 3 – Mikołaja Kopernika

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 28.962,31 zł

Nazwa projektu

 Autor                                                                                                                

Wnioskowana_kwota

 Opis projektu

Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Osiedla Nr 3 - Mikołaja Kopernika w Jarocinie.                                          

Marek Durczak

18.000 zł

Projekt zakłada realizację następujących przedsięwzięć;

 • budowa chodnika łączącego ul. Cichą i parking przy Domu Przedpogrzebowym,
 • zainstalowanie piłkochwytów przy boisku do piłki nożnej od strony placu zabaw znajdującym się przy ul. Cichej,
 • zakup koszy na śmieci, które zostaną ustawione przy ławkach wokół boiska sportowego,
 • uzupełnienie piasku na boiskach do piłki siatkowej,
 • zainstalowanie na terenach sportowych przy ul. Cichej betonowego stołu do tenisa stołowego.

Integracja mieszkańców Osiedla Nr 3 w Jarocinie poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Marek Durczak

10.500 zł

Projekt zakłada organizację wyjazdów na imprezy kulturalne (bilety do teatru, kina, opery, muzeum), a także zakup produktów spożywczych oraz nagród na imprezy osiedlowe organizowane w celu integracji mieszkańców tj. Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, Wigilia, Sprzątanie świata itp.

 

 

Razem: 28.500 zł                                                                                                       

 

 

Osiedle nr 4 – Śródmieście

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 62.186,11 zł

Nazwa projektu

 

Autor                                                                        

Wnioskowana kwota                                 

       Opis projektu

Rewitalizacja parku między
ul. Szubianki a Wrocławską
oraz pielęgnacja skweru przy ul. Wrocławskiej od nr 80 do 106 – naprzeciwko parku.

Zofia Kajetańczyk      

62.186,11 zł

Projekt zakłada rewitalizację parku obejmującą:

 • zakup 3 koszy na śmieci tzw. belwedery,
 • zakup 3 pojemników na psie odchody,
 • wyczyszczenie koryta Lipinki,
 • oczyszczenie stawu,
 • naprawa 2 mostków,
 • założenie brakujących krawężników przy ścieżce spacerowej,
 • prace pielęgnacyjne w zieleni.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone także prace pielęgnacyjne skweru przy ul. Wrocławskiej naprzeciwko parku.

 

 

Razem: 62.186,11 zł

 

Osiedle nr 6 – Tumidaj

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 61.475,86 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana_kwota

      Opis projektu

Zakup i montaż trybun przy kompleksie sportowo –
rekreacyjnym na Osiedlu Tumidaj.

Zdzisław Witczak

19.434 zł

Projekt zakłada doposażenie i podniesienie atrakcyjności kompleksu sportowo – rekreacyjnego poprzez zakup i montaż mobilnych trybun –
2 trybuny po 28 miejsc każda.

Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka.

Mariusz Adamkiewicz

4.000 zł

Projekt zakłada  organizację Dnia Dziecka i w ramach tego wynajęcie mobilnego placu zabaw (zamek dmuchany, byk-rodeo, eurobungee, trampolina), zakup produktów na ognisko (30 kg kiełbasy, ok. 250 szt. bułek, talerzyki i sztućce jednorazowe) oraz wynajęcie osoby odpowiedzialnej za nagłośnienie imprezy.

Wymiana chodnika na
ul. Podchorążych w Jarocinie.

Marian Marecki

49.000 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wymianę chodnika przy ul. Podchorążych, obejmującą prace rozbiórkowe starego chodnika oraz wymianę krawężników na nowe i ułożenie kostki brukowej.

Montaż monitoringu na placach zabaw – ul. Sobieskiego
i ul. Mieszka I.

Katarzyna Pruchnik

9.800 zł

Projekt zakłada montaż monitoringu na 2 placach zabaw obejmujący łącznie:

 • wbetonowanie 2 słupów,
 • montaż 8 kamer,
 • zakup i montaż okablowania, rejestratorów oraz skrzynek do prądu.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach osiedla Tumidaj poprzez montaż spowalniaczy.

Katarzyna Pruchnik

8.320 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej, montaż spowalniaczy drogowych z kostki brukowej (ul. Batorego, ul. Leśna,
ul. Poniatowskiego, ul. Mieszka I, ul. B. Krzywoustego) oraz zakup
i ustawienie oznakowania pionowego.

Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi i budowy ścieżki rowerowej
na ul. Batorego.

Katarzyna Pruchnik

50.000 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Batorego i budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Batorego.

Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Osiedla Tumidaj
i Gminy Jarocin.

Katarzyna Pruchnik

43.650 zł

Projekt zakłada stworzenie otwartego miejsca spotkań dla mieszkańców na terenie przy ul. Jana III Sobieskiego i ul. K. Wielkiego. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

 • odnowienie podłoża i ogrodzenie boiska do piłki plażowej,
 • ustawienie zadaszonej ośmiokątnej altany na podłożu  z kostki brukowej,
 • montaż siłowni zewnętrznej (orbitrek, wyciąg górny, narciarz, wahadło, rower),
 • montaż murowanego grilla,
 • zakup 2 dużych koszy na śmieci.

 

Przebudowa chodnika wzdłuż
lewej strony ul. Chrobrego od ul. Prądzyńskiego do końca
ul. Chrobrego – etap I.                                                                                                                                                                                                                                                                

Irena Pera

61.360 zł

Projekt zakłada przebudowanie chodnika wzdłuż lewej strony ul. Chrobrego od ul. Prądzyńskiego o całkowitej długości 364 m w dwóch etapach. W ramach I etapu zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz zostanie przebudowany chodnik na odcinku 232 m. Przebudowa obejmować będzie: rozebranie starej nawierzchni chodnika i krawężników oraz ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz nowych krawężników.

 

 

Razem: 245.564 zł

 

 

Osiedle nr 7 – Bogusław

Kwota do dyspozycji mieszkańców:  53.400,08 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana_kwota

       Opis projektu

Strona internetowa Parku Miejskiego w Jarocinie – Zielone Miasto.

Maciej Biegański

4.000 zł

Projekt zakłada stworzenie strony internetowej o charakterze informacyjno – edukacyjnym dotyczącej Parku Miejskiego w Jarocinie oraz architektury zieleni miejskiej. Na stronie znajdować się będzie m.in. informacja na temat historii parku, zdjęcia, filmy oraz  forum, poprzez które mieszkańcy będą mieli możliwość wyrażać swoje opinie i oczekiwania związane z zielenią znajdującą się na terenie Jarocina.

BOGUSŁAWKI – festyn rodzinny.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks.
I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie

4.000 zł

Projekt zakłada organizację integracyjnego festynu rodzinnego przy blokach nr 5 i 6 w dniu 28 maja 2016 r. (data została wybrana w związku z Dniem Matki, Dniem Dziecka i imieninami Bogusława). W ramach festynu odbędą się występy artystyczne, konkursy dla dzieci i rodzin, koncert formacji dziecięco-młodzieżowej Dzieciuff Squad, kino plenerowe, atrakcje i zabawy dla dzieci oraz zabawa taneczna.

Zielone Osiedle Kasztanowa – budowa miejsca spotkań, rekreacji i zabawy.                                                                                                     

Bronisław Pietrowiak

53.329 zł

Projekt zakłada stworzenie miejsca spotkań, rekreacji i zabawy na terenie między blokami nr 1a, 2, 3, 6 i 7. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

 • uzupełnienie brakujących chodników na istniejących ciągach  komunikacyjnych,
 • zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie ozdobnych krzewów
  i drzew tworzących estetyczną kompozycję barw i kształtów,
 • wkomponowanie ławek i urządzeń dla dzieci tworząc miejsce odpoczynku i spotkań mieszkańców oraz zabawy dla dzieci.

 

 

Razem: 61.329 zł

 

 

Osiedle nr 8 – 1000-lecia

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 56.267,38 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana__kwota

       Opis projektu

Budowa parkingu wewnątrzosiedlowego między
blokami Sportowa 5
i Św. Ducha 42.

Andrzej Kubicki

25.000 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę parkingu obejmującą:

 • zebranie warstwy ziemi,
 • obniżenie lub usunięcie istniejących krawężników,
 • przygotowanie podłoża do ułożenia kostki brukowej,
 • ułożenie krawężników i kostki brukowej,
 • oznakowanie poziome i pionowe.

Budowa chodnika wewnątrzosiedlowego pomiędzy blokami Osiedle 1000-lecia 17 a Osiedle 1000-lecia 3.

Andrzej Kubicki

9.000 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika obejmującą:

 • zebranie warstwy ziemi,
 • przygotowanie podłoża do ułożenia kostki brukowej,
 • ułożenie krawężników i kostki brukowej.

Ułożenie masy bitumicznej na dojeździe do posesji przy ul. Św. Ducha 69 oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej.        ______________  

Janina Marszałek

15.800 zł

Projekt zakłada wykonanie dojazdu do posesji przy ul. Św. Ducha 69 o powierzchni ok. 120 m2 (obok Wieży Ciśnień) oraz budowę chodnika z kostki brukowej o powierzchni ok. 45m2 na odcinku przy posesjach na ul. Św. Ducha od 69 do 71.

Budowa parkingu przy ul. Parkowej
w Jarocinie.

Zbigniew Kaczmarek_______

54.200 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę parkingu przy ul. Parkowej o powierzchni ok. 200 m2 (ok. 30 miejsc postojowych) wraz z montażem 2 lamp oświetleniowych i monitoringu.

Budowa chodnika – przejścia dla pieszych od ul. Parkowej
do ogródka jordanowskiego.

Zbigniew Kaczmarek

15.311 zł

Projekt zakłada budowę chodnika na odcinku od ul. Parkowej do ogródka jordanowskiego o powierzchni ok. 170 m2.

 

 

Razem: 119.311 zł

 

 

Osiedle nr 9 – 700-lecia

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 50.296,04 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana_kwota

      Opis projektu

Budowa siłowni zewnętrznej.

Danuta Maćkowiak

31.456,05 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Maratońskiej wyposażonej także w 2 urządzenia z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt obejmuje też zakup tablicy z regulaminem oraz zakup 2 koszy na śmieci i 2 żeliwnych ławek.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę
ul. Sarniej w Jarocinie.

Jan Wyzujak

20.000 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Sarniej w Jarocinie.

Zorganizowanie festynu
rodzinnego na terenie
Osiedla 700-lecia.

Jerzy Maćkowiak

3.000 zł

Projekt zakłada organizację festynu rodzinnego na boisku sportowym przy ul. Maratońskiej, mającego na celu integrację mieszkańców osiedla.

Założenie 5 muld zwalniających
na Os. 700-lecia oraz
odmulenie rowu przy ul. Maratońskiej

Jerzy Maćkowiak

38.000 zł

Projekt zakłada założenie 5 muld zwalniających na Osiedlu 700-lecia (ul. Harcerska, ul. Jordana, ul. Maratońska, ul. Kirchnera) oraz odmulenie rowu przy ul. Maratońskiej na odcinku o długości ok. 100 m.

Rewaloryzacja skweru przy ul. Jordana oraz ul. Żwirki i Wigury.

Lucjan Mieloszyk

10.000 zł

Projekt zakłada renowację trawnika na skwerach przy ul. Jordana oraz Żwirki i Wigury oraz zakup i montaż 2 ławek na skwerze przy ul. Żwirki i Wigury.

                                                                                                                                                                                                               

 

Razem: 102.456,05zł

 

 

Osiedle nr 10 – Glinki

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 32.592,46 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana_kwota

Opis projektu

Sporządzenie dokumentacji
projektowej na budowę drogi
z chodnikiem dla końcowego odcinka
drogi - ul. Leszczyce.

Jarosław Szymański

15.000 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na budowę końcowego odcinka ul. Leszczyce w Jarocinie wraz z chodnikiem.

Założenie progów
zwalniających oraz ograniczenie ruchu pojazdów o masie
całkowitej pow. 3,5 t - zakaz wjazdu na ul. Długą w Jarocinie.

Stanisław Ostrowski

5.000 zł

Projekt zakłada:

 • założenie 4 progów zwalniających na ul. Długiej na odcinku od ul. Św. Ducha do ul. Wodnej,
 • ograniczenie ruchu pojazdów o masie całkowitej pow. 3,5 t na ul. Długiej (zakaz wjazdu).

Budowa oświetlenia na
ulicy Skowronkowej w Jarocinie - etap 1.

Piotr Chmura

32.592,46 zł

Projekt zakłada wykonanie oświetlenia na ul. Skowronkowej w Jarocinie. Etap 1 obejmuje:

 • przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • wykonanie przyłącza energetycznego wraz ze skrzynką,
 • wbudowanie kabla pod wszystkie docelowe latarnie 9ok. 330 m),
 • ustawienie 5 z planowanych docelowo 11 latarni ledowych.

Projekt przewiduje zamontowanie pozostałych 6 latarni (2 etap) w kolejnych latach. W 2016 r. ustawiona zostanie co druga latarnia na planowanym odcinku.

 

 

Razem: 52.592,46 zł

 

 

Osiedle nr 11 – Ługi

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 57.845,71 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana_kwota

     Opis projektu

Festyn osiedlowy.

Michał Kaczmarek

8.500 zł

Projekt zakłada organizację festynu osiedlowego z wieloma atrakcjami dla mieszkańców oraz zabawę taneczną (wynajęcie zespołu, zakup namiotu).

Budowa utwardzonych łączników ulic (Świętokrzyska, Nyska, Tatrzańska, Dunajecka, Warciana) na Os. Ługi w Jarocinie.

Michał Kaczmarek

48.200 zł

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz ułożenie chodnika z kostki brukowej  (ok. 360 m2).

 

 

Razem: 56.700 zł

 

 

Osiedle nr 12 – Wojska Polskiego

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 40.931,30 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana_kwota

       Opis projektu

Ścieżka zdrowia dla dorosłych i dzieci - Outdoor Fitness Center na skwerze osiedlowym przy ul. Wojska Polskiego.                                                           

 Halina__Jóskowiak 

32.775,32 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę siłowni zewnętrznej na skwerze przy ul. Wojska Polskiego i ul. Świerczewskiego. Proponowany zestaw urządzeń to wioślarz, biegacz, narciarz podwójny, prasa nożna, jeździec, wyciĄg górny, wyciskanie siedząc, ławeczka z pedałami (rowerek). Ponadto projekt obejmuje zakup i montaż lampy dwuramiennej LED oraz rewitalizacja skweru od ul. Wojska Polskiego poprzez nasadzenie zieleni.

 

 

Razem:
32.775,32 zł 

 

 

Osiedle nr 13 – Konstytucji 3 Maja I

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 36.143,70 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana_kwota

Opis projektu

Budowa chodnika osiedlowego – Os. Konstytucji 3 Maja 5-7.

 Józef_Kuropka 

11.000 zł

Projekt zakłada budowę chodnika z kostki
brukowej między blokami nr 5 i 7 na odcinku
o długości ok. 62 m.

Budowa siłowni zewnętrznej – Os. Konstytucji 3 Maja 3-4-5.

Józef Kuropka

28.143,70 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji
projektowej oraz budowę siłowni zewnętrznej między blokami nr 3, 4 i 5. Koszty obejmują
zakup i montaż takich urządzeń jak wahadło, twister, wyciskacz górny i wyciskacz siedząc, stepper podwójny oraz wioślarz.

 

 

Razem:  39.143,70 zł

 

 

Osiedle nr 14 – Konstytucji 3 Maja II

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 75.286,23 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana_kwota

Opis projektu

Likwidacja barier
architektonicznych oraz poprawa  bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie spowalniaczy
na ul. Solidarności i ul. Popiełuszki.

Maria_Pawełka

75.286,23 zł

Projekt zakłada montaż 2 spowalniaczy
na ul. NSSZ Solidarności oraz
1 spowalniacza na ul. ks. J. Popiełuszki, a także likwidację barier architektonicznych poprzez obniżenie krawężników przy zejściach z chodnika na drogi osiedlowe.

 

 

Razem: 75.286,23 zł

 

 

Osiedle nr 15 – Polna

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 48.375,74 zł

Nazwa projektu

Autor

Wnioskowana_kwota

   Opis projektu

Wykonanie oświetlenia drogi łączącej ul. Gajową z Osiedlem Bajkowym w Jarocinie.

Jan_Mańkowski

40.000 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia obejmujące:

 • wykonanie prac ziemnych,
 • zakup i montaż kabla zasilającego – ok. 500 m,
 • zakup i montaż słupów oświetleniowych i lamp ledowych 800W – 7 szt.

Organizacja półkolonii dla dzieci.

Jędrzej Socha

3.500 zł

Projekt zakłada organizację półkolonii wyjazdowych dla 15 dzieci w wieku 7 – 13 lat. W ramach projektu uczestnicy będą mogli zapoznać się z dziedzictwem regionalnym nie tylko Jarocina, ale także  poprzez wyjazdy do:

 • Wrześni i Biechowa,
 • Kluczewa,
 • Śmiełowa i Żerkowa,
 • Antonina.

Oświetlenie uliczne na ul. Opłotki .

Maria Olszak

38.000 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego (7 latarni) na ul. Opłotki w Jarocinie na odcinku od ul. Polnej do przejazdu kolejowego.

Punkt świetlny na końcu ul. Polnej w Jarocinie.

Halina Hojak

10.500 zł

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej  oraz montaż słupa oświetleniowego z lampą LED 880W oraz ułożenie kabla zasilającego o długości ok. 60 m na końcu ul. Polnej (przy granicy z lasem).

Budowa chodnika ul. Żniwna między ul. Polną a ul. Rolną - etap I.

Ryszard Schubert

43.000 zł

Projekt zakłada budowę chodnika obejmującą:

 • montaż instalacji deszczowej na długości ok. 40 m,
 • utwardzenie, podsypkę i ułożenie kostki brukowej – ok. 169 m2,
 • założenie lampy na istniejącym słupie.

Montaż progów zwalniających na ul. Polnej i Żniwnej .

Ryszard Schubert

16.000,00 zł

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej na ul. Żniwnej (3 szt.) i ul. Polnej (5 szt.) wraz z oznakowaniem pionowym.

Montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery przy centrum sportowo – rekreacyjnym na Os. Polna .

Tomasz Damasiewicz

5.000 zł

Projekt zakłada zakup i montaż 5 szt. koszy na śmieci oraz 2 szt. stojaków na rowery po 8 stanowisk każdy przy centrum sportowo – rekreacyjnym na Os. Polna.

 

 

Razem: 156.000 zł

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia