17 i 18 sierpnia odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami osiedli Ługi i 1000-lecia dotyczące zagospodarowania wyremontowanych z budżetu obywatelskiego osiedlowych świetlic.

Wśród zadań zrealizowanych w tym roku w ramach Jarocińskiego Budżetu Osiedlowego dla Osiedli były modernizacje i dostosowanie do funkcji osiedlowych świetlic budynku przy ul. Wiślanej 15 (tuż przy komendzie Państwowej Straży Pożarnej) oraz pomieszczeń w piwnicy bloku przy ul. Św. Ducha 44. Obie inwestycje zostały już zrealizowane przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 17 i 18 sierpnia o godz. 18.00 w obu wyremontowanych obiektach odbędą się spotkania konsultacyjne dotyczące ich zagospodarowania i ustalenia zasad korzystania: w czwartek na Ługach i w piątek na os. 1000-lecia.  - Na etapie składania projektów do JBO pojawiły się pomysły, aby obie świetlice służyły zarówno jako miejsca spotkań dla seniorów z osiedli, ale też prowadzenia zajęć dla dzieci z osiedli Ługi i 1000-lecia. Mogą tam powstać zarówno świetlice środowiskowe, jak również możliwe jest prowadzenie w obu miejscach zajęć pozalekcyjnych czy wyrównawczych dla uczniów – mówi zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak. - Mieszkańcy mogą też zaproponować jeszcze inne rodzaje aktywności, dlatego burmistrz zaprasza na spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych zarówno udziałem w zajęciach, jak i chcących zaproponować swoje pomysły. W uruchomienie świetlic mocno zaangażuje się też Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dodaje wiceburmistrz.

Oba obiekty przeszły generalny remont. Posiadają toaletę, system grzewczy, a w budynku na Ługach jest tez aneks kuchenny.   


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia