Finansowanie i proces restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie Gminy Jarocin to temat wykładu, który zaprezentował podczas spotkania ze studentami ekonomii Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Do podzielenia się wiedzą i 20-letnim doświadczeniem samorządowym zachęcili burmistrza Jarocina przedstawiciele władz konińskiej uczelni.

Punktem wyjścia był fakt, że w 2002 roku, kiedy Adam Pawlicki objął funkcję burmistrza, Gmina Jarocin zarządzała majątkiem o wartości 162 mln zł. Dziś, kiedy Pawlicki pełni tę funkcje już po raz piąty, majątek gminy wzrósł 6 -krotnie i przekracza miliard złotych. Kolejne projekty  - o wartości 250 mln zł – są już w realizacji.

Jak jest recepta na sukces? Zdaniem Adama Pawlickiego potrzebne są: odwaga, pasja i chęci, żeby zmiany przeprowadzić. - Decyzje trudne i bolesne niełatwo się podejmuje. Jednak, żeby gospodarka dobrze funkcjonowała, to trzeba te trudne decyzje podejmować– podkreślał burmistrz Jarocina, dodając, że jednocześnie trzeba stworzyć odpowiedni zespół ludzi, którzy są w stanie osiągnąć założone cele.

W ślad za tym w gminie Jarocin powstało 7 spółek prawa handlowego, które wykonują zadania gminy  z zakresu mieszkalnictwa, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, komunikacji miejskiej, rekreacji, monitoringu miejskiego, oświetlenia ulicznego i przedsiębiorczości. Dzięki restrukturyzacji, dziś te gminne spółki mogą realizować ogromne, nowatorskie przedsięwzięcia, które przyczyniają się do dalszego rozwoju całej Gminy Jarocin, a nawet regionu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie realizuje innowacyjny projekt, na bazie którego istniejąca oczyszczalnia ścieków zostanie przekształcona, w pierwszą w Polsce stację odzysku surowców, gdzie z odpadów pościekowych odzyskiwany będzie fosfor i biogaz. W ramach realizacji projektu już wybudowana została nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody w Stefanowie, a na ukończeniu jest przebudowa najstarszego kanału przesyłowego. Rozdzielona zostanie kanalizacja ogólnospławna na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. Zaplanowanych inwestycji jest znacznie więcej i wiążą się one nie tylko w pracami pod powierzchnią ziemi, ale także z odbudową dróg i zieleni miejskiej w miejscach realizacji inwestycji.

Nowatorskie podejście do zarządzania przyniosło efekty także w innym przekształconym przedsiębiorstwie - Zakładzie Gospodarki Odpadami. Spółka założona została przez wielkopolskie samorządy, a ich liderem jest Gmina Jarocin. Dziś w porozumieniu działa 18 gmin, a wybudowany za 150 mln zł Zakład Zagospodarowania Odpadów przyjmuje odpady komunalne od ponad 240 tys. mieszkańców z Wielkopolski. Kolejnym celem, do którego dąży ZGO jest utworzenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Ma tam powstać linia sortowania odpadów zbieranych selektywnie, linia do produkcji paliwa alternatywnego wraz z suszarnią i placami technologicznymi oraz  zespół kogeneracyjny służący do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zakład zostanie również rozbudowany o dodatkową komorę fermentacyjną na bioodpady. Inwestycja częściowo już się rozpoczęła, a jej kolejne segmenty powstaną w latach 2019-2022.

Wykład burmistrza Pawlickiego obejmował także osiągnięcia Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – spółki, która jako pierwsza w Polsce oddała do zamieszkania lokale wybudowane w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Burmistrz podkreślał, że rozwój mieszkalnictwa jest jednym z motorów napędowych gminy. Ten rozwój przyciąga do miasta nowe firmy. W gminie powstają nowoczesne obiekty sportowo-rekreacyjne, przebudowywane są drogi, budowane jest energooszczędne oświetlenie. Wszystko po to, by poprawić komfort życia mieszkańców.

Zmiany objęły także likwidację straży miejskiej oraz restrukturyzację szkół i przedszkoli, które w wielu przypadkach przekształciły się w placówki niepubliczne. W gminie Jarocin spośród kilkunastu przedszkoli, tylko 3 stanowią placówki publiczne. Przekształcone przedszkola i szkoły świetnie prosperują z korzyścią dla dzieci i ich rodziców.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia