Gmina Jarocin zajęła I miejsce w rankingu „Wydatki na oświatę – koszt edukacyjnej wartości dodanej” w kategorii miast powiatowych, czyli badającym efektywność wydatków gmin na oświatę.

Zwycięstwo w rankingu tygodnika "Wspólnota" świadczy o tym, że gmina dba o jakość edukacji i jednocześnie racjonalnie wydaje środki budżetowe na oświatę. Uroczysta gala podczas której ogłoszono wyniki rankingu odbyła się 24 marca w Warszawie. Uczestniczył w niej burmistrz Stanisław Martuzalski. W gminie Jarocin ponad połowa placówek oświatowych to jednostki niepubliczne – 24 z 46. Przekazanie małych szkół stowarzyszeniom przynosi konkretne oszczędności dla budżetu przez wiele lat. Szkoły niepubliczne otrzymują dotację  w wysokości subwencji oświatowej, dodatkowe koszty stanowią jedynie inwestycje i programy edukacji kulturalnej i sportowej. Inaczej jest w przypadku szkół publicznych, którym gmina dokłada do bieżącego utrzymania. W przeszłości subwencja oświatowa wystarczała na bieżące funkcjonowanie szkół publicznych w gminie Jarocin, ale od roku 2011 gmina dopłaca jeszcze ok. 7%. Te środki pokrywają koszty dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustawowe podwyżki dla nauczycieli czy spłatę zobowiązań za wybudowane sale gimnastyczne. Budżet gminy w 2013 r.  kształtował się na poziomie 106 mln - w tym wydatki na oświatę to : 45 mln złotych. 

W ramach swoich możliwości gmina wspiera także szkoły niepubliczne. Z puli przeznaczonej na dotacje dla stowarzyszeń zainwestowano w bezprzewodową sieć internetową we wszystkich niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych, przeprowadzono termomodernizację budynków szkół niepublicznych, (np. w Roszkowie czy Siedleminie) czy wybudowano boiska sportowe przy szkołach niepublicznych (np. kompleks boisk sportowych w Roszkowie).

Gmina Jarocin realizuje autorski projekt Samorządowe Szkoły Cyfrowe. W jego ramach wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne wyposażano w sieć bezprzewodową, we wszystkich placówkach funkcjonuje także dziennik elektroniczny. 

Ranking „Wydatki na oświatę – koszt edukacyjnej wartości dodanej” został opracowany przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, doradcę społecznego prezydenta ds. samorządu terytorialnego, na podstawie danych Instytutu Badań Edukacyjnych.

 

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia