Nie milkną echa nagrody dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie, który otrzymał Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kategorii “Edukacja recyklingowa”. Przedsiębiorstwo zostało docenione za mnogość i wyjątkowość działań edukacyjnych prowadzonych dla różnorodnych grup odbiorców, w tym m.in. za aktywną promocję selektywnej zbiórki odpadów podczas festiwalu w Jarocinie. O edukacji ekologicznej i współpracy z innymi samorządami w tym zakresie mówi w wywiadzie dla wydawnictwa PORTALKomunalny.pl Witosław Gibasiewicz - prezes ZGO w Jarocinie.

Z Witosławem Gibasiewiczem, prezesem Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.

Jesteście Państwo tegorocznym laureatem Konkursu Puchar Recyklingu w kategorii „Edukacja Recyklingowa”. Jaki jest przepis na sukces?

- Bardzo się cieszymy, że kapituła konkursowa w tym roku postanowiła właśnie nam przyznać Puchar Recyklingu w tej kategorii. Jest to dowód na to, że działania, które realizujemy, przynoszą oczekiwane efekty i są zauważalne. Jeśli chodzi o „przepis na sukces”, to myślę, że trudno jednoznacznie wskazać, czy taki istnieje. Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie tak nowoczesnej instalacji jak nasza bez inwestycji w edukację ekologiczną. Kładziemy na nią bardzo duży nacisk. Jesteśmy świadomi, że bez odpowiednich działań edukacyjnych, kierowanych do różnych grup odbiorców, nie jesteśmy w stanie wywiązać się z unijnych zobowiązań. Wysiłki ZGO w Jarocinie przynoszą efekty, których nie udałoby się uzyskać, gdyby nie dobra współpraca z samorządami i myślę, że w tym tkwi cały sukces. My jesteśmy doskonałym przykładem, jak taka współpraca powinna wyglądać.

Co jest najtrudniejsze w prowadzeniu edukacji dotyczącej odpadów?

- Najtrudniejsze wciąż jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Wykorzystujemy wiele rozwiązań, które pozwalają nam dotrzeć do naszych mieszkańców, jednak nadal widzimy, że w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia. Ważne jest, aby pamiętać, że przekaz ten musi trafić do różnych grup odbiorców, dlatego musi być różnorodny. Do jednych trafiają informacje przekazywane przez nasz portal społecznościowy, do innych za pomocą ulotki, a jeszcze innym informacje należy przekazywać bezpośrednio. Przy realizacji kampanii edukacyjnych staramy się brać pod uwagę wszystkie aspekty.

Jaki macie Państwo pomysł na edukację dorosłych mieszkańców, czyli najbardziej pożądanej grupy odbiorców?

- Duży nacisk kładziemy na praktykę, czyli pokazanie, w jaki sposób odpady należy poprawnie segregować i co się z nimi dzieje, gdy trafią do naszego zakładu. Widzimy, że najważniejszy jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami, dlatego staramy się wychodzić do mieszkańców, spotykać się z nimi i być wszędzie tam, gdzie skupiają się społeczności lokalne, czyli na festynach, piknikach, a także na zebraniach wiejskich. Wiemy, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie przekazać najwięcej informacji naszym mieszkańcom. Nie zapominamy też o osobach starszych, więc staramy się docierać również do domów seniora oraz uniwersytetów trzeciego wieku.

Jakie narzędzia edukacji ekologicznej postrzegacie Państwo jako najbardziej skuteczne?

- Przeprowadziliśmy wiele kampanii edukacyjnych, akcji informacyjnych i wiemy, że najlepsze dla mieszkańców są najprostsze przekazy, czyli: co? gdzie? kiedy? no i po co? Przekaz musi być jasny i w prostej formie. Przekaz bezpośredni to najlepsza forma dotarcia do mieszkańców, którzy często nie wiedzą, że odpady to cenne surowce, z których możemy wytworzyć, tak jak w naszej instalacji, biogaz czy też wartościowy kompost. Dlatego podczas zwiedzania naszej instalacji można zobaczyć, jak ten cały proces zachodził. W ubiegłym roku naszą instalację odwiedziło ponad 600 uczniów. Sądzę, że właśnie poprzez doświadczenie uczymy się najwięcej, dlatego stale organizujemy konkursy i imprezy, które angażują mieszkańców.

Jak oceniacie Państwo działania samorządów realizowane w celu wzrostu świadomości mieszkańców? Czy są one realizowane jedynie z obowiązku, czy z poczucia potrzeby?

- Samorządom, z którymi współpracujemy, zdecydowanie przyświeca ten sam cel co naszej spółce, czyli jak najlepiej dbać o to, aby gospodarka odpadami w naszym regionie funkcjonowała prawidłowo. Dlatego stale współpracujemy z samorządowcami, systematycznie organizując dla nich szkolenia i wyjazdy, mające na celu pokazanie innych przykładów funkcjonowania takich instalacji jak nasza. Po efektach konkursów, które organizujemy wspólnie z samorządami, widzimy, że działania te są realizowane z poczucia potrzeby. Sukcesem okazał się konkurs ekologiczny „Poszukiwacze Zaginionych Odpadów”, w którym udział brały przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy Jarocin. Zadaniem uczestników było zbieranie plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek oraz baterii, a celem – podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin, dotyczącej konieczności zbiórki cennych surowców wtórnych. Ważne jest też to, że szkoły określoną kwotę za zebrane odpady mogły przekazać na wybrany przez siebie cel. W konkursie wzięło udział 28 szkół z gminy Jarocin, a uczniowie zebrali łącznie ponad 7,5 tony surowców. W związku z tym obecnie rozszerzyliśmy ideę konkursu na teren całego Porozumienia Międzygminnego. W konkurs pn. „Region Czysty na 6” włączyło się już 16 gmin, czyli łącznie 87 szkół, co potwierdza, że takie działania są potrzebne.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia