Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Jarocinie poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Burmistrza Jarocina za Zasługi dla Ziemi Jarocińskiej im. Stanisława Taczaka. Do zaszczytnego grona nagrodzonych dołączyli: Gmina Opoczno i Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jarocinie.

Doroczne nagrody burmistrz Jarocina Adam Pawlicki ustanowił w celu uhonorowania osób i instytucji, których szczególne zasługi w różnych dziedzinach, przyczyniają się do rozwoju i promocji gminy Jarocin. Tradycyjnie już nagrodzeni odbierają statuetki Taczaka w czasie obchodów Dni Patrona Miasta – św. Marcina. Podczas tegorocznej uroczystej sesji Rady Miejskiej zaszczytne wyróżnienia wręczyli I z-ca burmistrza Jarocina – Bartosz Walczak, przewodniczacy kapituły konkursowej oraz Jerzy Gogołkiewicz - wnuk gen. Taczaka.

W imieniu Gminy Opoczno nagrodę odebrali: burmistrza gminy Opoczno - Dariusz Kosno oraz zastępca burmistrza -Tomasz Łuczkowski. W imieniu drugiego laureata - Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jarocinie statuetkę odebrali Marek Tyrakowski – dyrektor szkoły oraz Dorota Andrzejewska – wicedyrektor.

Uzasadnienie Kapituły konkursowej:

Gmina Opoczno

„W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i rozpoczęcia 9 grudnia 1939 roku przez niemieckich okupantów wypędzeń jarociniaków do Generalnego Gubernatorstwa, w podziękowaniu dla dobrych ludzi z Opoczna i Ziemi Opoczyńskiej, którzy w nieludzkich czasach przyjęli na kilka lat do swoich domów mieszkańców powiatu jarocińskiego, wspierając ich materialnie i duchowo” .

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jarocinie

„W roku jubileuszu 100-lecia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, w podziękowaniu za kształtowanie umysłów i charakterów wielu pokoleń jarociniaków, którzy decydowali o życiu miasta, regionu i kraju. Wartościami wynoszonymi przez lata przez Absolwentów Liceum niezmiennie pozostają przywiązanie do tradycji Małej Ojczyzny – Ziemi Jarocińskiej oraz identyfikacja ze Szkołą i Jarocinem, co buduje jarocińską tożsamość ludzi rozsianych po całym świecie”.

Kapituła Nagrody Burmistrza Jarocina im. Stanisława Taczaka obradowała w składzie:

Bartosz Walczak – I z-ca burmistrza Jarocina, przewodniczący kapituły

Witosław Gibasiewicz – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

Rajmund Banaszyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie,

Mariusz Kaźmierczak – radny Rady Miejskiej w Jarocinie i sekretarz kapituły nagrody,

Tadeusz Kuberka – radny Rady Miejskiej w Jarocinie,

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia