Jerzy Walczak, prezes Jarocińskiego Ruchu Samorządowego naruszył dobra osobiste Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz prezesa tejże spółki Jerzego Wolskiego - tak stwierdził Sąd Okręgowy w Kaliszu. Na mocy, wyroku, jaki zapadł w zeszłym tygodniu, Jerzy Walczak musi za to przeprosić i gminną spółkę i jej prezesa.

Sprawa dotyczyła treści artykułów zatytułowanych: „Mieszkaniowa ściema” i „Mieszkaniowa ściema cd”, które ukazały się w lutym i marcu ubiegłego roku na stronie internetowej Jarocińskiego Ruchu Samorządowego. Reakcją na artykuły był więc proces, jaki Jerzy Wolski i JTBS  wytoczyli Jerzemu Walczakowi, prezesowi JRS-u. Materiały dotyczyły budowy i finansowania mieszkań czynszowych w ramach programu Mieszkanie Plus. Zdaniem JTBS-u znalazły się w nich liczne przekłamania i nieprawdziwe twierdzenia, co było bezpośrednią przyczyną złożenia pozwu przeciwko autorowi tych publikacji - Jerzemu Walczakowi. Spółka i jej prezes Jerzy Wolski, uzasadniając wniesienie pozwu,  argumentowali, że materiały prasowe i zawarte w nich opinie nie mogą dezinformować opinii publicznej i powinny prezentować fakty.  

W zeszłym tygodniu sąd, po ponad rocznej batalii, wydając wyrok, potwierdził, że zawarte w artykułach twierdzenia naruszyły dobra osobiste spółki JTBS i jej prezesa Jerzego Wolskiego. Sąd Okręgowy w Kaliszu nakazał pozwanemu opublikowanie przeprosin i  zakazał dalszego naruszania dóbr osobistych Jerzego Wolskiego i JTBS-u. Ponadto zasądził od Jerzego Walczaka 1.000 złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także obciążył go kosztami sądowymi. Wyrok jest nieprawomocny.

Nie jest to pierwszy wyrok za naruszenie dóbr osobistych, z którym związać można nazwisko Jerzego Walczaka. Przypomnijmy, że już w 2018 roku  Jarociński Ruch Samorządowy, którego prezesem jest Jerzy Walczak, za naruszenie dóbr osobistych musiał przeprosić Gminę Jarocin. Szef stowarzyszenia, które narusza dobra osobiste Gminy Jarocin  jest jednocześnie  radnym Rady Miejskiej w Jarocinie stojącym na czele  klubu, będącego w opozycji do burmistrza Jarocina.     

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia