Już po raz piętnasty absolwenci studiów inżynierskich i magisterskich mogą stanąć w szranki w konkursie pod patronatem Burmistrza Jarocina na najlepszą pracę dyplomową tematycznie związaną z Ziemią Jarocińską. Obronione prace muszą tematycznie dotyczyć terenu Ziemi Jarocińskiej. Łączna pula nagród pieniężnych dla laureatów konkursu to 3 tys. złotych.

Prace konkursowe, z zakresu ekonomii, prawa, administracji, historii, socjologii, turystyki, marketingu oraz innych dziedzin, można składać do 12 października osobiście w Urzędzie Miejskim w Jarocinie (pokój nr 55) lub listownie na adres: Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin (nie decyduje data stempla pocztowego). Konkurs dotyczy prac obronionych w tym roku kalendarzowym. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 62 749 95 25.

Zgłoszenie powinno zawierać wersję papierową i elektroniczną pracy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie podczas Święta Patrona Miasta.

Chcemy, aby rozwiązania przedstawione w pracach stały się dla jarocińskiego samorządu źródłem wiedzy i pomysłów, które będziemy mogli wykorzystać w praktyce  – podkreśla Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina. Współpracą z gminą mogą pochwalić się laureaci konkursu z ostatnich lat. Piotr Kociński, zwycięzca konkursu z roku 2015, jest współautorem koncepcji terenów zieleni oraz strefy wypoczynku, która w tym roku stanęła na jarocińskim rynku. Z kolei ubiegłoroczna laureatka, Marcelina Pilarczyk współtworzy projekt nowej siedziby jarocińskiej biblioteki, która będzie mieściła się w kamienicy Rynek 17,  Tomasz Ratajczak, którego praca znalazła się wśród nagrodzonych w edycji konkursu w roku 2012 - Gminny Program Rewitalizacji.

Regulamin konkursu.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia