Wczoraj odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Witaszyczkach. To historyczna inwestycja w dziejach Gminy Jarocin.

Obecnie na terenie ZGO trwa wydobycie piasku, które ma zakończyć się ok. 10 października. Wtedy rozpocznie się budowa kwatery. W ramach rozbudowy obiektu powstaje już budynek socjalno-biurowy, miejsce pod zbiórkę odpadów oraz miejsce pod wiaty magazynowe na surowce wtórne. Prace mają się zakończyć we wrześniu 2015. 

ZZO zostanie wybudowany na 20 ha, gdzie zaplanowano m.in. nowoczesną linię do sortowania śmieci, budowę kwatery do ich składowania, a także wykonanie instalacji kogeneracyjnej, dzięki której będzie można pozyskiwać energię elektryczną i cieplną na potrzeby zakładu. Powstanie też wiele technologicznych instalacji wspomagających. Dzięki temu zakład będzie jeszcze efektywniej przetwarzać odpady i odzyskiwać surowce wtórne z korzyścią dla środowiska.

Na realizację największego zadania w historii jarocińskiego samorządu pozyskano 85 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem i inwestorem jest Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, czyli spółka, w której 100% udziałów mają samorządy - strony Porozumienia Międzygminnego w zakresie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi.  


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia