Ruszył drugi etap budowy mieszkań czynszowych na terenie gminy Jarocin. Kolejne mieszkania, po zlokalizowanych w Jarocinie i Siedleminie, powstaną w Potarzycy. Do nowych lokali rodziny mają wprowadzić się już wiosną 2020 roku. O fakcie tym poinformowały władze Gminy Jarocin podczas briefingu prasowego zorganizowanego w miejscu przeznaczonym pod budowę nowych mieszkań.

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pod koniec września ogłosiło konkurs, który ma wyłonić instytucję finansującą tę inwestycję. Stało się tak, bowiem takie wymogi stawia obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. - realizator rządowego programu Mieszkanie Plus. Termin składania ofert został wyznaczony na 29 października. - Wiemy na pewno, że BGK Nieruchomości przystąpi do tego konkursu ze swoją ofertą. Potem nastąpi przygotowanie dokumentów finansowych i rozpoczniemy proces wyłonienia wykonawcy. Dalej wszystko będzie zależało od tego, jaka będzie zima. Jeśli pogoda będzie sprzyjała, przekażemy plac budowy – poinformował Jerzy Wolski, prezes JTBS-u. W ramach przedsięwzięcia postanie 78 mieszkań w takiej samej architekturze i technologii jak przypadku mieszkań, które JTBS wybudował w Siedleminie oraz przy ulicach Siedlemińskiej i Leszczyce w Jarocinie.

Wybór lokalizacji pod budowę tych mieszkań nie jest przypadkowy. Kilka kilometrów stąd, w  Golinie powstaje Zakład Przetwórstwa Drobiu.- Przyszli pracownicy tego zakładu tutaj, z Potarzycy mieliby dogodny dojazd do pracy – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Powstanie osiedla właśnie w Potarzycy ma też inne znaczenie społeczne - wiąże się ono ściśle z przyszłością funkcjonującej tu niepublicznej szkoły podstawowej. Placówka boryka się ze skutkami niżu demograficznego.Obecnie do szkoły, razem z przedszkolakami i klasą gimnazjalną, uczęszcza 96 dzieci. - Żeby szkoła mogła działać, musi mieć minimum sto dzieci. W przyszłym roku odejdą nam dwa roczniki i spadek liczby uczniów będzie zbyt duży - stwierdza Anna Piętka, dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Potarzycy.  Zwiększenie liczby dzieci w placówce z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na jej funkcjonowanie. Zwiększyłaby się kwota subwencji oświatowej, a to umożliwiłoby zaproponowanie ciekawszego programu edukacyjnego i stworzenia lepszych warunków nauczania. - Z jednej strony będzie to wzmocnienie  szkoły, która już jest, a z drugiej strony my, jako gmina, nie musimy budować nowej placówki, żeby zabezpieczyć możliwość uczęszczania do przedszkola czy do szkoły dzieciom, które będą mieszkały na nowym osiedlu – wyjaśnia burmistrz Pawlicki.

Budowa mieszkań w Potarzycy jest kontynuacją programu budowy mieszkań czynszowych, realizowanych w obecnej kadencji samorządu. W jego ramach powstały trzy osiedla. Pierwszych 96 mieszkań zostało oddanych do użytku w kwietniu w Siedleminie. Klucze do kolejnych 120 mieszkań, które powstały przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie, trafiły w ręce najemców w czerwcu. Jako ostatnie zasiedlone zostały 42 mieszkania przy ul. Leszczyce w Jarocinie. Przy ul. Siedlemińskiej trwa drugi etap prac. Powstaje tu 108 mieszkań. Koszt budowy 366 mieszkań opiewa na 50 mln zł.  Teraz dołączy do nich kolejne 78 nowych lokali w Potarzycy.

Budowa mieszkań w Potarzycy jest kontynuacją programu budowy mieszkań czynszowych, które wcześniej zostały wybudowane w Siedleminie (na zdjęciu) oraz w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej i przy ul. Leszczyce.

 

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina

Przez dostępność tanich i dobrej jakości mieszkań, która przekłada się na wzrost liczby mieszkańców, rozwijamy gminę. W kolejnej kadencji będziemy kontynuowali program budowy mieszkań czynszowych, tak aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć potrzeby mieszkańców naszej gminy, ale także tych osób, które chcą się związać z Jarocinem na stałe. Ich osiedlenie się na terenie naszej gminy zabezpieczy przede wszystkim możliwość funkcjonowania zakładów w strefie, która jest w Golinie. To wszystko mamy bardzo głęboko przemyślane tak, aby w Jarocinie przez budownictwo mieszkaniowe następował zrównoważony rozwój całej gminy.

Witosław Gibasiewicz, zastępca burmistrza Jarocina

Program budowy mieszkań czynszowych w gminie Jarocin to program stały. W kolejnej kadencji na pewno zostanie wybudowanych nie mniej niż 400 mieszkań. Nie tylko w systemie mieszkań czynszowych, ale także mieszkań deweloperskich, chronionych i socjalnych. Jarocin, szerzej południowa Wielkopolska, staje się liderem budownictwa czynszowego w skali kraju. Najlepiej świadczy o tym fakt, że mimo wybudowania ponad 260 mieszkań i kolejnej setce w budowie, w JTBS-ie jest ponad 1200 wniosków osób, które chciałyby zamieszkać w tego typu mieszkaniach. Przez taki rozwój, chcemy osiągnąć lepszą przyszłość.

Katarzyna Kaczmarek, prezes Potarzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego

Każda szkoła, do tego, by mogła się rozwijać potrzebuje uczniów.Nowe rodziny w Potarzycy, to nowi uczniowie w naszej szkole. Zatem my, jako placówka oświatowa, możemyna budowie tych mieszkań jedynie zyskać. Większa liczba uczniów to większa kwota subwencji oświatowej, lepsze warunki do rozwoju placówki i poziomu nauczania dla uczniów. 

Jarosław Rodziak, prezes OSP w Potarzycy

Szkoła, straż pożarna, kościół to jest tradycja w każdej wsi. Zrobimy wszystko, aby, przy współpracy z samorządem ta szkoła istniała tak samo, jak inne instytucje, które od lat, a można powiedzieć, że od setek lat, są związane z Potarzycą.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Gminny program WYMIE PIEC

Kategorie aktualności

Wydarzenia