Przedstawiciele organizacji pozarządowych po raz drugi zasiedli w Ratuszu przy stole sesyjnym i omawiali projekt Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Szczegółowo omówiono regulamin branżowych zespołów konsultacyjnych ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zastąpią w miejsce dotychczasowego zespołu interdyscyplinarnego. Powstaną 3 zespoły w następujących sektorach: edukacja i kultura, sport i zdrowie oraz sprawy społeczne. W skład każdego z nich wejdzie do 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków organizacji pozarządowych lub przedstawicieli środowisk kulturalnych, sportowych, oświatowych, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej oraz do 2 przedstawicieli urzędu z odpowiednich merytorycznie wydziałów. Kadencja członków zespołów branżowych trwać będzie 4 lata. Regulamin określa także uprawnienia członków zespołów oraz sposób organizacji ich pracy. Wybory członków zespołów branżowych odbędą się na kolejnym spotkaniu organizacji pozarządowych, wkrótce po uchwaleniu Programu współpracy na sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 28 listopada.

 

Projekt Regulaminu branżowych zespołów konsultacyjnych ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia