33 metry długości, 23 tony wagi - na terenie ZGO w Jarocinie montowany jest kolejny element powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Olbrzymie mieszadło będzie służyć do przerzucania odpadów w komorze fermentacyjnej, w której będzie produkowany biogaz.

16 lutego na teren ZGO w Witaszyczkach dotarł jeden z kluczowych elementów budowanego przez gminną spółkę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Mieszadło liczące 33 metry i ważące 23 tony przyjechało do Witaszyczek specjalnym transportem z Portugali. - Do przyjęcia tego kolosa przygotowywaliśmy się od kilku tygodni. Ze względu na promień skrętu trzeba było m.in. przygotować specjalną drogę technologiczną - mówi Mariusz Małynicz, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. - Oś mieszadła została już zamontowana w komorze fermentacyjnej. Wyposażamy je teraz w tzw. "łapy". Mieszadło będzie służyć do przerzucania odpadów biodegradowalnych w komorze fermentacyjnej, dzięki którym powstanie gaz. Ten następnie trafi do jednostki kogeneracyjnej, gdzie będzie spalany i przetwarzany na ciepło i prąd. Pozwoli to nam również na zmniejszenie masy odpadów - wyjaśnia prezes ZGO.

W Witaszyczkach (gmina Jarocin) trwa rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Na działce o powierzchni 20 ha powstaje jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów w Polsce. Zaplanowano m.in. nowoczesną linię do sortowania śmieci, budowę kwatery do ich składowania, a także wykonanie instalacji kogeneracyjnej, dzięki której będzie można pozyskiwać energię elektryczną i cieplną na potrzeby zakładu. Powstaje też wiele technologicznych instalacji wspomagających. Dzięki temu zakład będzie jeszcze efektywniej przetwarzać odpady i odzyskiwać surowce wtórne z korzyścią dla środowiska. - Mimo początkowych opóźnień, warunki atmosferyczne pozwoliły nam nadrobić stracony czas. Obecnie prace idą zgodnie z harmonogramem. Zakładam, że rozbudowa ZZO Jarocin zakończy się w październiku 2015 roku - informuje prezes ZGO.

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, który pozyskał dotację na rozbudowę ZZO funkcjonuje na terenie Witaszyczek od 2003 roku. Projekt „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin" jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi przeszło 152,3 mln złotych, z czego unijne dofinansowanie jest na poziomie ponad 85,3 mln złotych. Dodatkowo przedsięwzięcie zostanie dofinansowane przez gminy – członków Porozumienia Międzygminnego – kwotą w wysokości około 25,5 mln zł. Pozostałe środki na realizację inwestycji stanowić będzie pożyczka ze środków NFOŚiGW z Warszawy na sumę blisko 13,6 mln zł.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia