4 listopada Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. w sprawie ze skargi PUK Artur Zys na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w przedmiocie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i przekazał sprawę WSA w Poznaniu do ponownego rozpatrzenia oraz odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego.

Ww. uchwała przyznała ZGO Sp. z o.o. status RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) i ten fakt leżał u podstaw złożenia skargi przez PUK Artur Zys." 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia