W związku z głoszeniem przez Prezesa Stowarzyszenia Ziemia Jarocińska Pana Adama Pawlickiego oraz radnego Rady Miejskiej Pana Roberta Kaźmierczaka nieprawdziwych informacji dotyczących jednego z postępowań przetargowych prowadzonych przez spółkę ZGO pragniemy wskazać, co ma miejsce:

W dniu 5 maja 2014 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu na przeprowadzenie kampanii informacyjno–promocyjnej w związku z realizacją projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Przeprowadzenie kampanii informacyjno–edukacyjnej dla Projektu jest obligatoryjne i ma związek z otrzymanym w kwietniu ubiegłego roku dofinansowaniem unijnym w kwocie 85 milionów złotych.

Ze strony firmy Ekorum w uroczystości wzięli udział: Pani Kinga Gamańska (właścicielka) oraz Pan Piotr Szadziewicz, a ze strony ZGO Sp. z o.o.: pracownicy Jednostki Realizującej Projekt oraz Prezes Zarządu – Mariusz Zadrożny.

Gościem zaproszonym na tę uroczystość był Pan Mikołaj Kostka – Zastępca Burmistrza Jarocina. Spośród czterech złożonych w tym postępowaniu ofert dwie zostały odrzucone i dotyczy to Firmy Althermedia z Warszawy i konsorcjum firm P11 z Wyszek i Południowa Oficyna Wydawnicza z Jarocina, natomiast trzecia z firm: Formind z Katowic, mimo nieco wyższej wartości merytorycznej oferty, wyceniła ją prawie dwukrotnie wyżej, niż Ekorum.

Pan Adam Pawlicki oraz Pan Robert Kaźmierczak od wielu tygodni sugerowali opinii publicznej, że to postępowanie przetargowe jest kierunkowane pod konsorcjum firm P11 oraz Południową Oficynę Wydawniczą.

Fakty są jednak inne – najniższą cenowo i zarazem poprawną ofertę złożyła firma Ekorum z Poznania i to ona będzie wykonawcą usługi.

Jednoznacznie pragniemy wskazać, że wiele złego dla pozytywnego wizerunku spółki ZGO oraz realizowanego projektu przyniosły publiczne i zarazem upolitycznione wypowiedzi oskarżające Komisję Przetargową o rzekome kierunkowanie zamówienia pod konkretnego wykonawcę. Być może owe stwierdzenia były powodowane złymi doświadczeniami z poprzednich kadencji lub po prostu rażącą niewiedzą i brakiem merytoryki, co można było także wywnioskować ze słów wypowiadanych przez pana Adama Pawlickiego i pana Roberta Kaźmierczaka.

Rozstrzygnięcie jednak potwierdziło, że nasza praca jest przede wszystkim uczciwa i nie ukierunkowana na żadnego z wykonawców. Dla nas liczy się najniższa cena i wysoka jakość świadczonej usługi.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia