W związku z nieprawdziwymi i opartymi na spekulacjach stwierdzeniami zawartymi w publikacji pt. „Przetarg, zastrzeżenia i wyrok” pragnę ustosunkować się do przedstawionych treści.

Sprzeciw i zastrzeżenia budzi fakt, że dziennikarski materiał dotyczący ogłoszenia pierwszego z przetargów w ramach budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów nie został oparty na rzeczowych i potwierdzonych informacjach, a jedynie na insynuacjach i zasłyszanych wypowiedziach nie mających nic wspólnego ze stanem faktycznym.

Płyną one, jak nie trudno się  domyśleć, ze środowisk politycznych, którym może zależeć na wprowadzaniu opinii publicznej w błąd i celowej manipulacji mającej dyskredytować wszystko co jest od pewnego czasu realizowane w Spółce i Gminie Jarocin.

Mając na względzie dobro zarządzanej przeze mnie Spółki oraz dobra osobiste przedstawiam weryfikowalne fakty dotyczące przedmiotowego zagadnienia.

 

Ogłoszenie o przetargu dotyczy budowy zakładu, składającego się między innymi z hali sortowni z wyposażeniem, komory stabilizacji beztlenowej (fermentacji) z pełnym osprzętem, reaktorów stabilizacji tlenowej, budynku biurowo-socjalnego z pełnym wyposażeniem, budynku wagi z pełnym wyposażeniem, garaży, boksów magazynowych, placów, dróg dojazdowych, ciągów pieszych, oświetlenia.

Całość obejmuje zaprojektowanie, budowę budynków i hal oraz dostarczenie wyposażenia technologicznego, a także całego wyposażenia biurowego, systemów monitoringu itp.

 

Komora fermentacyjna w całości przedsięwzięcia stanowi około 10 procent jego wartości. Poza tym

istnieje wiele nowobudowanych zakładów, w których nie jest ona wcale uwzględniana, więc przecenianie jej znaczenia i formułowanie wniosków, że jest ona podstawą do kierunkowania się na tego, czy innego wykonawcę, jest nieprawdziwe.

 

W naszym konkretnym przypadku, skoro chcemy odzyskiwać i sprzedawać jak najwięcej energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji opartej na powstałym w wyniku fermentacji biogazie, dopuściliśmy dwie technologie, które dają taką pewność. Nie jest tajemnicą, że są one własnością dwóch firm: Vinci (Warbud) i Strabag. Powyższe zostało zdecydowane na poziomie naszej wewnętrznej Jednostki Realizującej Projekt po szeregu analiz oraz konsultacji, a firma ProGeo ubrała to w ramy Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Różnica punktacji dotyczącej kształtu, czy też systemu ogrzewania komory to zaledwie dwa punkty, gdzie za wydłużenie gwarancji wykonawca może uzyskać dodatkowo do czternastu punktów. Proszę to obiektywnie porównać.

 

Jak chodzi o KIO, to jeszcze przed rozprawą przychyliliśmy się do kilku sugestii Warbudu, prawie całą resztę punktów KIO pozostawiło w naszej wersji. Prawie całą resztę, gdyż pozostał tylko jeden sporny, ten dotyczący systemu ogrzewania komory. Tutaj KIO stanęło na stanowisku, że jest to parametr niemierzalny i każda ze stron może skutecznie bronić swoich racji i w związku z tym należy go tak zmodyfikować, aby uzyskał możliwość jego mierzalności lub należy go usunąć. Robimy to drugie i punkty „wpisujemy” w parametr ceny. Jak chodzi o parametr ukształtowania dna komory fermentacyjnej, który jest przedmiotem obecnego odwołania firmy Strabag, to na podstawie poprzedniej argumentacji KIO, decydujemy się na jego usunięcie i analogiczne „wpisanie” punktów w parametr ceny.

 

Jak wynika z powyższego, dziennikarski materiał jest niezgodny ze stanem faktycznym, został oparty na niezweryfikowanych i nieokreślonych źródłach.

W związku z powyższym domagamy się sprostowania oraz przedstawienia na łamach Gazety Jarocińskiej oraz portalu internetowego pełnej wersji naszego komunikatu.

Jednocześnie w razie dalszych pytań bądź wątpliwości albo, po prostu, w celu zweryfikowania zasłyszanych i nieprawdziwych informacji pozostaję do Państwa dyspozycji.

 

Mariusz Zadrożny


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia