Pracownicy ZGO Nova Sp. z o.o. zakończyli dostarczanie oświadczeń dotyczących wyboru metody zagospodarowania odpadów kuchennych.

1 lipca w Gminie Jarocin rozpoczęło się wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych - kuchennych. Brązowe pojemniki z napisem BIO, przeznaczone do tego rodzaju odpadów, są sukcesywnie dostarczane do mieszkańców Gminy Jarocin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W pierwszym etapie wprowadzania systemu mieszkańców odwiedzili pracownicy ZGO-nova. Dostarczali oni oświadczenia, w których mieszkańcy deklarowali, czy będą korzystali z pojemnika BIO  czy z kompostownika. Dopiero w kolejnym etapie akcji pojemniki BIO są dotarczane na posesje. Najpóźniej trafią one do mieszkańców z końcem października. Oznacza to, że selektywną zbiórkę bioodpadów rozpoczynamy w momencie otrzymania pojemnika z napisem BIO.

Mieszkańcy, którzy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i do tej pory nie złożyli i ww. oświadczeń są zobowiązani do niezwłocznego złożenia oświadczenia, poprzez wyrażenie zgody na postawienie 80 l pojemnika na biodegradowalne odpady kuchenne lub zadeklarowanie prowadzenia przydomowego kompostownika.

Oświadczenie należy złożyć w pok. 45 Urzędu Miejskiego w Jarocinie lub przesłać pocztą. W przypadku braku dostarczenia ww. dokumentu podjęte zostaną działania weryfikacyjne, które skutkować będą podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia