Absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich mogą stanąć w szranki w konkursie pod patronatem Burmistrza Jarocina na najlepszą pracę dyplomową tematycznie związaną z Ziemią Jarocińską. Obronione prace muszą tematycznie dotyczyć terenu Ziemi Jarocińskiej. Łączna pula nagród pieniężnych w XIV edycji konkursu to 3 tys. złotych.

Ideą konkursu jest to, aby, zgłoszone w jego ramach, prace były wykorzystane w praktyce. – Chcemy, aby prace te były dla samorządu źródłem wiedzy i pomysłów, które możemy wdrożyć w Jarocinie przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału młodych jarociniaków, którzy w znacznej większości są autorami zgłaszanych prac  – podkreśla Robert Kaźmierczak, zastępca burmistrza Jarocina. Współpracą z gminą mogą pochwalić się laureaci konkursu z ostatnich lat. Piotr Kościński, zwycięzca konkursu z roku 2015, jest współautorem koncepcji terenów zieleni oraz strefy wypoczynku, która w tym roku stanęła na jarocińskim rynku. Z kolei ubiegłoroczna laureatka, Marcelina Pilarczyk współtworzy projekt nowej siedziby jarocińskiej biblioteki, która będzie mieściła się w kamienicy Rynek 17,  Tomasz Ratajczak, którego praca znalazła się wśród nagrodzonych w edycji konkursu w roku 2012 - Gminny Program Rewitalizacji.

Prace konkursowe, z zakresu ekonomii, prawa, administracji, historii, socjologii, turystyki, marketingu oraz innych dziedzin, można składać do 18 października osobiście w Urzędzie Miejskim w Jarocinie (pokój nr 55) lub listownie na adres: Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin. Konkurs dotyczy prac obronionych w tym roku kalendarzowym. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 62 749 95 25.

Zgłoszenie powinno zawierać wersję papierową i elektroniczną pracy, kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz strony z indeksu zawierającej informację na temat obronionej pracy. W przypadku braku indeksu należy dostarczyć wydruk z systemu elektronicznego, zawierającego te informacje. Każde zgłoszenie musi także zawierać dane teleadresowe autora pracy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie podczas Święta Patrona Miasta. 

Regulamin konkursu


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin

Kategorie aktualności

Wydarzenia