Burmistrz Jarocina ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie. Termin składania ofert mija 5 marca.

Wzorem poprzednich konkursów na dyrektorów publicznych placówek oświatowych, nabór na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie będzie otwarty dla publiczności w części obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora oraz odpowiedzi na pytania członków komisji. Zgodnie z prawem pytania kandydatom będą mogli zadawać jedynie członkowie komisji konkursowej. Publiczność będzie mogła przyglądać i przysłuchiwać się części konkursu. Osoby zainteresowane przebiegiem konkursu (jako obserwatorów) zapraszamy 20 marca  2019 r. o godz. 16.00 do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie, ul. Aleja Niepodległości 8, 63-200 Jarocin, (sala nr 10).

Analiza formalna ofert i przesłuchania kandydatów będą dokonywane według kolejności wpływu ofert.

Wszelkich informacji udziela Wydział Kultury, Urząd Miejski w Jarocinie ul. Aleja Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pok. 61, tel. 62 749-96-61. Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Jarocina.

Ogłoszenie o konkursie.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia