Burmistrz Jarocina ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. Termin składania ofert mija 12 kwietnia.

W konkursie udział wziąć mogą osoby, które spełniają określone prawem wymagania oraz przedstawią koncepcję zarządzania Zespołem Szkół nr 5 w Jarocinie. Wzorem konkursów z ubiegłych lat i ten konkurs będzie otwarty dla publiczności w części obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora oraz odpowiedzi na pytania członków komisji. Zgodnie z prawem pytania kandydatom będą mogli zadawać jedynie członkowie komisji konkursowej.  Publiczność będzie mogła przyglądać i przysłuchiwać się części konkursu. Osoby zainteresowane przebiegiem konkursu (jako obserwatorzy) zapraszamy 24 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 do budynku ZS nr 5  w Jarocinie, ul. Waryńskiego 11, 63-200 Jarocin, (mała sala gimnastyczna).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie” w terminie do dnia 12.04.2018 r. w Kancelarii Burmistrza Urzędu Miejskiego w Jarocinie przy ul. Aleja Niepodległości 10, 63-200 Jarocin (pokój nr 32). Analiza formalna ofert i przesłuchania kandydatów będą dokonywane według kolejności wpływu ofert.

Wszelkich informacji udziela Wydział Kultury, Urząd Miejski w Jarocinie ul. Aleja Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pok. 61, tel. 62 749-96-61. Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Jarocina. 

Ogłoszenie o konkursie.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia