Do piątku 8 listopada mogą zgłaszać się kandydaci na stanowisko dyrektora SP w Golinie. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełnią określone wymagania i przedstawią koncepcję zarządzania placówką.

Oferty na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Golinie można składać do 8 listopada do godz. 10.00 w Kancelarii Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Jarocinie (Al. Niepodległości 10, pokój nr 32). Analiza formalna ofert i przesłuchania kandydatów będą dokonywane według kolejności wpływu dokumentów. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej. Jeśli koncepcja funkcjonowania szkoły ma być przedstawiona jako prezentacja multimedialna, trzeba ją dołączyć do wersji papierowej. Wszelkich informacji udziela wydział kultury urzędu miejskiego (pokój 61), tel. 62 749-96-61.

Wzorem poprzednich konkursów ten także będzie otwarty dla publiczności w części obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora oraz w czasie odpowiedzi na pytania członków komisji. Zgodnie z prawem pytania kandydatom będą mogli zadawać jedynie członkowie komisji konkursowej. Publiczność będzie mogła przyglądać i przysłuchiwać się części konkursu.

Osoby zainteresowane przebiegiem konkursu (jako obserwatorzy) zaproszone sa 20 listopada  2019 r. o godz. 16.00 do budynku Szkoły Podstawowej w Golinie, ul. Jarocińska 32, 63-200 Jarocin, (sala nr 18).


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia