Zaczyna się gorący czas dla organizacji pozarządowych, które mogą ubiegać się o środki od samorządu Gminy Jarocin na realizację swoich projektów w 2019 roku. Burmistrz Jarocina ogłosił właśnie konkursy na realizację przyszłorocznych zadań publicznych przez NGO.

Konkursy ofert obejmują zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia (w tym profilaktyki uzależnień), pomocy społecznej oraz opieki nad bezpańskimi zwierzętami. W najbliższych dniach samorząd ogłosi kolejne konkursy ofert na  powierzenie realizacji zadań w zakresie sportu szkolnego oraz prowadzenia szkolenia sportowego w ramach piłki nożnej.

Na zadania z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zabezpieczono w budżecie gminy  kwotę 395 tys. zł. W 2019 roku premiowane będą wydarzenia nawiązujące do takich rocznic, jak: 150. urodzin Zbigniewa hr. Ostroroga - Gorzeńskiego, 100. zakończenia Powstania Wielkopolskiego, 100-leciem liceum w Jarocinie,  80. wybuchu II wojny światowej i wypędzeń mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, 30. przełomu politycznego w Polsce. 

440 tys. zł przeznaczone zostanie w 2019 roku na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

Burmistrz ogłosił też konkurs ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych specjalistycznych, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie, udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. Na ten cel zabezpieczono 2.725.078 zł.

Ogłoszone zostały także konkursy ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, organizację pozalekcyjnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, półkolonii w czasie ferii zimowych oraz zajęć promujących zdrowy styl życia wśród seniorów. Łączna wartość dofinansowania na ten cel to kwota 430 tys. zł.

Wśród ogłoszonych konkursów jest także konkurs na prowadzenie i obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie. Na ten cel zabezpieczono 505 tys. zł. Schronisko opiekuje się zwierzętami z terenu gmin:  Jarocin, Jaraczewo,   Żerków, Pępowo, Pogorzela, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Milicz i Dobrzyca.

Burmistrz ogłosił również konkursy wieloletnie na lata 2019-2021 z zakresu prowadzenia edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, organizowania przedsięwzięć propagujących idee skautingu oraz prowadzenia świetlic wiejskich w Potarzycy i Roszkowie na kwotę 150 tys. zł.

Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych konkursów można zapoznać się tutaj


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia