Na początku grudnia rozpoczną się konsultacje społeczne z mieszkańcami gmin: Jarocin i Cielcza - dotyczące zmiany granic administracyjnych miasta poprzez włączenie do niego części obszaru wsi Cielczy.

Zasięg konsultacji obejmuje miasto Jarocin oraz sołectwo Cielcza. Udział w nich mogą wziąć wszyscy pełnoletni mieszkańcy. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrania z mieszkańcami oraz sondażu (ankiety).

Zebranie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się 10 grudnia 2019 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Cielczy w gminie Jarocin.

Uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowej zmiany granic miasta Jarocin mogą składać, w formie pisemnej, wszyscy upoważnieni do udziału w konsultacjach – pełnoletni mieszkańcy miasta Jarocin oraz sołectwa Cielcza – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15 B, parter) oraz na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

 Karty konsultacyjne można pobierać w następujących miejscach:

- w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15B, parter) w dni pracy urzędu w godz. 8:00 do 16:00,

- u sołtysa wsi Cielcza,

- u zarządców osiedli na terenie miasta Jarocin,

- na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie (www. bip2.wokiss.pl/jarocin/bip)

- na stronie internetowej gminy Jarocin (www.jarocin.pl)

 Karty konsultacyjne można składać od 4 do 31 grudnia 2019 roku, bezpośrednio u osób udostępniających ankiety - u sołtysa wsi Cielcza oraz u zarządców osiedli na terenie miasta Jarocin, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (Budynek Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 15B, parter), na skrzynkę e-mailową Urzędu Miejskiego w Jarocinie (office@jarocin.pl).

Do przeprowadzenia konsultacji z ramienia burmistrza wyznaczony został Urząd Miejski w Jarocinie Wydział Rozwoju Referat Obsługi Inwestorów.

Wyniki konsultacji (w formie raportu) uzyskanych podczas: zebrania konsultacyjnego, zbierania opinii mieszkańców oraz sondażu (w formie ankiety) zostaną ogłoszone w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go w zakładce dot. konsultacji na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Jarocinie, na stronie internetowej gminy www.jarocin.pl, na profilu gminy na portalu społecznościowym, na słupach, tablicach, gablotach informacyjnych, środkach komunikacji miejskiej, w prasie lokalnej, a także będą dostępne u sołtysa wsi Cielcza oraz u przewodniczących osiedli w Jarocinie.

Szczegółowe informacje dot. konsultacji są dostępne tutaj

Karta konsultacyjna


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia