Do końca kwietnia można składać propozycje tematów konsultacji społecznych. Zgłoszone pomysły, po otrzymaniu rekomendacji Rady Społecznej, zostaną ujęte w tegorocznym planie konsultacji. Od tego roku konsultacje będą prowadzone według nowego regulaminu, nad zapisami którego pracował zespół, składający się z mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych i pracowników magistratu.

Przypominamy, że prace nad nowymi zasadami konsultacji społecznych w Jarocinie, jak i budżetu obywatelskiego, odbywały się w ramach ogólnopolskich projektów „Konsultacje z zasadami” oraz „Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej”, które realizuje Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy.

Zachęcamy mieszkańców gminy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Rady Społecznej ds. konsultacji społecznych. Wybory odbędą się podczas spotkania w JOK Jarocin 25 kwietnia br. o godz. 17:00.

Co to są konsultacje, jak zgłosić temat oraz informacje o Radzie Społecznej – czytaj poniżej.

Konsultacje społeczne – co to jest?

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi samorząd z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć ich opinii na temat istotnych kwestii. Konsultacje społeczne to głos doradczy, na podstawie którego urząd podejmuje ostateczną decyzję.

Po co konsultacje?

Celem procesu  jest wypracowanie wraz z mieszkańcami takich rozwiązań, które będą uwzględniały potrzeby mieszkańcówKonsultowane projekty mogą zawierać większość zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od posiadanego przez urząd możliwości, m. in. budżetu czy uwarunkowań prawnych.

Co konsultujemy?

Konsultacje społeczne mogą dotyczyć w wszystkich spraw należących do zakresu działania gminy. Najczęściej z mieszkańcami konsultuje się kwestie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i nowych inwestycji. Konsultacje mogą dotyczyć kwestii ogólnogminnych jak i lokalnych (osiedla i sołectwa).

Konsultuj z nami, bo warto!

W konsultacjach społecznych warto wziąć udział, szczególnie jeśli temat dotyczy jakoś Twojej okolicy, bo wówczas istnieje szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał Twoje potrzeby.

Kalendarium konsultacji społecznych 2016

1 - 30 kwietnia
zgłaszanie propozycji tematów konsultacji

25 kwietnia
wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy do rady społecznej

do 10 maja
ogłoszenie listy rankingowej tematów konsultacji 

15 maja
burmistrz Jarocina ogłasza plan konsultacji na rok 2016

Zgodnie z tym harmonogramem przeprowadzone zostaną poszczególne konsultacje, których czas trwania nie będzie krótszy niż 21 dni. Organizatorami konsultacji będą wydziały urzędu miejskiego, jednostki organizacyjne gminy i instytucje kultury. Konsultacje będą ważne bez względu na liczbę mieszkańców, biorących w nich udział, mają jednak charakter niewiążący. 

Kto i jak może zaproponować temat konsultacji?

Tematy konsultacji może zaproponować: 6 radnych rady miejskiej, zarząd osiedla, rada sołecka, mieszkańcy gminy - bez ograniczeń wiekowych.

Tematy konsultacji należy zgłaszać na specjalnie przygotowanych formularzach. W przypadku tematów zgłaszanych przez mieszkańców gminy do wniosku należy dołączyć listę poparcia:

- co najmniej 20 osób – w przypadku wsi: Annapol, Bachorzew, Ciświca, Cząszczew, Dąbrowa, Hilarów, Kadziak, Kąty, Osiek, Prusy, Roszkówko, Stefanów, Tarce, Wilczyniec, Witaszyczki

- co najmniej 30 osób – w przypadku wsi Łuszczanów, Potarzyca, Radlin, Roszków, Siedlemin, Zakrzew

- co najmniej 50 osób - w przypadku wsi: Cielcza, Golina, Mieszków, Wilkowyja, Witaszyce

- co najmniej 100 osób – w przypadku mieszkańców Jarocina

Formularz oraz wzór listy poparcia dostępny na stronie www.jarocin.pl w zakładce Konsultacje społeczne oraz w Urzędzie Miejskim w Jarocinie – pokój 62.  

Rada społeczna

Rada Społeczna to organ opiniodawczy, który przedstawi burmistrzowi Jarocina listę rankingową tematów konsultacji. Rada jest powoływana na czas trwania kadencji rady miejskiej, a do jej zadań wydawanie opinii na temat wniosków o przeprowadzenie konsultacji, rekomendowanie sposobu prowadzenia konsultacji oraz ewaluacja  całego procesu. Za udział w pracach rady nie przysługuje wynagrodzenie.

W skład rady wchodzi:

3 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybrane w drodze głosowania

3 mieszkańców wybranych w drodze losowania

3 radnych wskazanych przez radę miejską
3 pracowników urzędu wskazanych przez burmistrza Jarocina

Wybory   przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców odbędą się podczas spotkania w JOK Jarocin, które odbędzie się 25 kwietnia br. o godz. 17:00.

Szczegółowe informacje tutaj

 

Urząd Miejski w Jarocinie

Al. Niepodległości 10

Zapraszamy  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pokój 62

tel. 62 749 96 62

e-mail: konsultacje.spoleczne@jarocin.pl


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia