Do 12 września można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/268/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Jarocin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie ustalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt zmiany Uchwały nr XXII/268/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Jarocin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji, zamieszczony będzie w BIP-ie, organizacje mają możliwość zgłaszania dodatkowych uwag w terminie: 06-12 września 2017 r., w godzinach od 8.00-16.00. 

Osoba odpowiedzialna: Paulina Warzywoda, pokój nr 65 urzędu miejskiego, tel. 062 749-96-66. 

Dokumenty


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia