Podczas dzisiejszej sesji rada miejska wskazała swoich przedstawicieli do rady społecznej ds. konsultacji społecznych. Członkami tego opiniodawczego organu zostali radni: Maciej Śledzianowski, Mariusz Kaźmierczak i Zdzisław Wojciechowski. Skład rady zostanie jeszcze uzupełniony o 3 urzędników, których wskaże burmistrz Jarocina.

Świeżo powołana rada w pierwszych dniach maja otrzyma kopie zgłoszonych propozycji tematów do konsultacj. Pierwsze posiedzenie rady zaplanowano na 9 maja. Rada dokona wówczas weryfikacji złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych i  sporządzi listę rankingową, którą przestawi burmistrzowi. Na jej podstawie włodarz gminy, już w połowie maja, ogłosi plan konsultacji na rok 2016.

Przypomnijmy, że 25 kwietnia odbyły się wybory przedstawicieli mieszkańców i organizacji pozarządowych, którzy będą pracowali w radzie społecznej. 

Jako 3 przedstawiciele organizacji pozarządowych w radzie społecznej będą pracowali:

  • Krzysztof Pelec – Hufiec ZHP Jarocin
  • Barbara Krysztofiak-Jurek – Stowarzyszenie „Nasz Mieszków”
  • Jarosław Korzyniewski – Stowarzyszenie "Szerokim torem"

Chęć do uczestnictwa w pracach rady społecznej zgłosiło 8 mieszkańców gminy. Zgodnie z regulaminem konsultacji społecznych, w drodze losowania wybrano 3 członków:

  • Natalię Plutę
  • Annę Iwicką
  • Karinę Muszalską

Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia