Burmistrz Jarocina zaprasza mieszkańców gminy i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Rady Społecznej ds. konsultacji społecznych.

Rada społeczna to organ opiniodawczy, który przedstawi burmistrzowi Jarocina listę rankingową tematów konsultacji. Rada jest powoływana na czas trwania kadencji rady miejskiej, a do jej zadań należy wydawanie opinii na temat wniosków o przeprowadzenie konsultacji, rekomendowanie sposobu prowadzenia konsultacji oraz ewaluacja całego procesu. Za udział w pracach rady nie przysługuje wynagrodzenie.

W skład rady wejdzie:

  • 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybrane przez głosowanie
  • 3 mieszkańców wybranych przez losowanie
  • 3 radnych wskazanych przez radę miejską
  • 3 pracowników urzędu wskazanych przez burmistrza Jarocina

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców odbędą się 25 kwietnia w JOK Jarocin o godz. 17:00. 

Przypominamy, że do końca kwietnia można składać propozycej tematów konsultacji społecznych. Więcej o konsultacjach przeczytasz tutaj


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia