Burmistrz Jarocina zaprasza mieszkańców gminy i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Rady Społecznej ds. konsultacji społecznych. Wybory nowych członków rady odbędą się 20 marca 2019 r. na godz. 18:00 do JOK Jarocin.

Rada społeczna to organ opiniodawczy, który przedstawi burmistrzowi Jarocina listę rankingową tematów konsultacji. Rada jest powoływana na czas trwania kadencji rady miejskiej, a do jej zadań należy wydawanie opinii na temat wniosków o przeprowadzenie konsultacji, rekomendowanie sposobu prowadzenia konsultacji oraz ewaluacja całego procesu. Za udział w pracach rady nie przysługuje wynagrodzenie.

W skład Rady Społecznej wchodzi:

  1. 3 radnych wskazanych przez Radę Miejską w drodze uchwały,
  2. 3 organizacje pozarządowe wybrane w drodze głosowania, przy czym jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela, niebędącego radnym,
  3. 3 przedstawicieli mieszkańców wybranych w drodze losowania, niebędących radnymi,
  4. 3 pracowników Urzędu wskazanych przez Burmistrza.

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia