Do końca listopada 2018 r. można składać propozycje tematów konsultacji społecznych, które po otrzymaniu rekomendacji Rady Społecznej, zostaną ujęte w planie konsultacji na rok 2019.

Konsultacje społeczne to forma dialogu, w którym przedstawiciele władz samorządowych przedstawiają mieszkańcom swoje plany dotyczące istotnych kwestii  m.in. inwestycji

lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę mieszkańców.

Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. 
Jest to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których 
w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

W konsultacjach społecznych warto wziąć udział, szczególnie jeśli temat dotyczy jakoś Twojej okolicy, bo wówczas istnieje szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał Twoje potrzeby.

Kalendarium konsultacji społecznych 2019

 • do 30 listopada
  zgłaszanie propozycji tematów konsultacji
 • do 31 grudnia
  wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy do rady Społecznej
 • do 15 lutego 
  ogłoszenie listy rankingowej tematów konsultacji
 • do 29 marca  
  Burmistrz Jarocina ogłasza plan konsultacji na rok 2019

Zgodnie z tym harmonogramem przeprowadzone zostaną poszczególne konsultacje, których czas trwania nie będzie krótszy niż 21 dni. Organizatorami konsultacji będą wydziały urzędu miejskiego, jednostki organizacyjne gminy i instytucje kultury. Konsultacje będą ważne bez względu na liczbę mieszkańców, biorących w nich udział, mają jednak charakter niewiążący. 

Kto i jak może zaproponować temat konsultacji?

Tematy konsultacji może zaproponować: 6 radnych rady miejskiej, zarząd osiedla, rada sołecka, mieszkańcy gminy - bez ograniczeń wiekowych.

Tematy konsultacji należy zgłaszać na specjalnie przygotowanych formularzach. 
W przypadku tematów zgłaszanych przez mieszkańców gminy do wniosku należy dołączyć listę poparcia:

- co najmniej 20 osób - w przypadku wsi: Annapol, Bachorzew, Ciświca, Cząszczew, Dąbrowa, Hilarów, Kadziak, Kąty, Osiek, Prusy, Roszkówko, Stefanów, Tarce, Wilczyniec, Witaszyczki

-  co najmniej 30 osób – w przypadku wsi Łuszczanów, Potarzyca, Radlin, Roszków, Siedlemin, Zakrzew

-  co najmniej 50 osób - w przypadku wsi: Cielcza, Golina, Mieszków, Wilkowyja, Witaszyce

-  co najmniej 100 osób – w przypadku mieszkańców Jarocina

Formularz oraz wzór listy poparcia dostępny na stronie www.jarocin.pl w zakładce Konsultacje społeczne oraz w Urzędzie Miejskim w Jarocinie - pokój 63. 

Zapraszamy  od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Osoba do kontaktu: Daria Kasztelan, Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pokój nr 63, tel. 062 749-96-63.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia