Do 9 października można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wyróżnień i nagród dla sporowców i trenerów za osiąganie wysokich wyników.

Do tej pory wyróżnienia i nagrody dla sportowców i trenerów przyznawane były w myśl zapisów uchwały nr LXVI/642/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z 10 listopada 2010 r. Dokument określa zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród dla osób za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

W celu ujednolicenia treści wniosków, proponowane jest, aby integralną częścią uchwały był wzór  formularza zgłoszeniowego. Wnioski o przyznanie nagrody będą mogły być złożone tylko na tym obowiązującym wzorze. Dodatkowo, ubiegający się o przyznanie nagrody, zobowiązany będzie do przedstawiania wykazu zdobytych medali rangi: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, a także trofeów zdobytych w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie ustalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt zmiany Uchwały zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin. Organizacje mają możliwość zgłaszania dodatkowych uwag w terminie od 3 do 9 października 2018 r. w godzinach od 800-1600. Osoba do kontaktu: Daria Kasztelan, Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, pokój nr 63 Urząd, tel. 062 749-96-63.

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia