Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej ogłosił nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Nabór prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Szanse na dofinasowanie mają operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych naborów w terminie 20.03.2018 r. do 03.04.2018 r. Będą to przedsięwzięcia z zakesów:

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr 6/2018, 7/2018, 9/2018)

- Zachowanie dziedzictwa lokalnego (ogłoszenie nr 8/2018)

- Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 10/2018)

- Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 11/2018)

Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej LGD Lider Zielonej Wielkopolski w zakładce Ogłoszenie o naborze wniosków.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia