Przed rozpoczęciem sezonu agrotechnicznego prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierował list, w którym zwraca uwagę na znaczenie bezpieczeństwa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Konsultacje Spoeczne

Kategorie aktualności

Wydarzenia