145 lat temu – 8 kwietnia 1874 roku – urodził się generał Stanisław Taczak. Z tej okazji przy pomniku pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego zebrały się delegacje, które złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Hołd dowódcy powstania złożyli takzę przedstawiciele władz samorządowych: zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak, radni rady miejskiej: Tadeusz Kuberka, Karolina Wielińska-Kuś, dyrektor biblioteki, radna rady powiatu jarocińskiego  Agnieszka Borkiewicz. Przy pomniku wartę honorową zaciągnęli żołnierze 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk.

 

Stanisław Taczak ur. 8.04.1874 w Mieszkowie pow. Jarocin. Syn Andrzeja (zm. 1900r. w Mieszkowie) i Balbiny z Warasieckich (zm. w 1900 r. w Mieszkowie). Miał siostrę Marię, która wyszła za mąż i nosiła nazwisko Śniegocka, oraz brata – księdza Teodora. W 1893 r. ukończył gimnazjum w Ostrowie Wlkp., a w 1897 r. uzyskał dyplom akademii górniczej we Freibergu. W roku 1904 poślubił Ewę Wichman, mieli dwoje dzieci – syna Stanisława i córkę Aleksandrę. Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej w armii niemieckiej w 1915 r., przeszedł do rezerwy w stopniu kapitana. W listopadzie 1918 r. porzucił armię niemiecką i został oficerem Wojska Polskiego. Zajmował się głównie organizowaniem polskiego sztabu generalnego.

W dniu 2 stycznia 1919r. w stopniu majora, z nominacji Naczelnej Rady Ludowej został głównodowodzącym powstaniem wielkopolskim. Po zorganizowaniu dowództwa powstania i ukierunkowania działań strategicznych na froncie powstańczym, dowództwo powstania objął 16 stycznia 1919r.  gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Generał St. Taczak dokonał wielu skutecznych działań  w kierunku zjednoczenia formacji wielkopolskich z Wojskiem Polskim. W lipcu 1919 r. objął dowództwo 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W lutym 1920 r. otrzymał awans na stopień pułkownika, a 1 lipca 1923r. został awansowany na generała brygady. W czasie wojny 1920 r. walczył na froncie wschodnim. W czasie zamachu majowego stanął po stronie rządowej. Po przejściu do rezerwy w 1930r. działał w Poznaniu jako prezes Związku Weteranów Powstań Narodowych. Brał udział  w Zjeździe Związku Powstańców 11 grudnia 1932 r. Pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu. W czerwcu 1938 roku przyjechał do Jarocina, był członkiem jury w czasie powiatowych zawodów strażackich, a po ich zakończeniu odbierał defiladę jarocińskich strażaków. W latach 1930-1939 jako przewodniczący Towarzystwa dla Badań nad Historią Powstania Wielkopolskiego rozpoczął zbieranie materiałów do opracowania dziejów powstania, tworząc powiatowe komitety.

We wrześniu 1939r. walczył w Armii „Poznań” i po kampanii wrześniowej przebywał w niemieckich obozach jenieckich. Po rekonwalescencji w Nicei powrócił do kraju w 1947r. i zamieszkał w Janikowie, a później u córki w Malborku, gdzie zmarł 2 marca 1960r. i tam został pochowany. W dniu 28 grudnia 1980r., zgodnie z jego wolą, szczątki zmarłego zostały przewiezione do Poznania i tam złożone na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, na Wzgórzu św. Wojciecha. Gen. Stanisław Taczak został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Orderem Legii Honorowej – odznaczenie francuskie, Krzyżem Niepodległości,  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W plebiscycie zorganizowanym przez „Gazetę Jarocińską” w 2001 roku, generała Taczaka uhonorowano tytułem Jarocinianina XX wieku.

16 stycznia 2009 roku w Mieszkowie odsłonięto pomnik generała Stanisława Taczaka. Odsłonięcie odlanego z brązu pomnika Stanisława Taczaka odbyło się dokładnie w 90. rocznicę przekazania przez niego dowództwa nad Powstaniem Wielkopolskim Generałowi Józefowi Dowbor-Muśnickiemu. Z inicjatywą budowy posągu zasłużonego Wielkopolanina wystąpił burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Od 2009 roku co roku przyznawane są Burmistrza Jarocina nagrody imienia Stanisława Taczaka. Statuetką honorowane są osoby, ale i organizacje, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania, kultury i ochrony zabytków, sportu i turystyki, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury czy też w jakiejkolwiek innej sferze działalności społecznej, przyczyniając się tym samym do znaczącego rozwoju i promocji Gminy Jarocin.

 

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia