Zarząd Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w połowie czerwca podpisał umowę sprzedaży gruntów przy ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie. Nabywcą jest spółka Multishop Jarocin, która zapłaciła za nieruchomość ponad 5 milionów złotych. Dodatkową korzyścią, którą udało się wynegocjować z nabywcą jest realizacja inwestycji drogowej, której wartość według kosztorysu wynosi prawie 1 milion złotych.

Od początku 2013 r. spółka Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych prowadziła negocjacje z pięcioma potencjalnymi nabywcami nieruchomości przy ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie. Może się wydawać, że to długo, ale dzięki tym rozmowom i jednoznacznemu stanowisku zarządu spółki udało się wyłonić wiarygodnego inwestora i wynegocjować bardzo korzystne warunki umowy. Przy okazji prowadzonych rozmów, z inicjatywy i pod kierownictwem Burmistrza Jarocina Stanisława Martuzalskiego, zespół złożony z pracowników urzędu miejskiego i spółki wynegocjował z kupującym realizację inwestycji drogowej. Spółka Multishop Jarocin zobowiązała się wybudować na własny koszt drogę łączącą ul. Zagonową z ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie. Jest to niewątpliwy sukces i długo wyczekiwana przez mieszkańców Jarocina, a zwłaszcza mieszkańców osiedla Polna. Ponadto inwestor zadeklarował chęć współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami zarówno przy budowie drogi i obiektu handlowego oraz później w trakcie jego funkcjonowania. Planowana inwestycja wpłynie więc na powstanie nowych miejsc pracy zarówno w sklepach jak i u przedsiębiorców współpracujących i świadczących różne usługi w trakcie funkcjonowaniu centrum handlowego. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie jest niewątpliwym sukcesem obecnego zarządu i pracowników spółki Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych i stał się jednocześnie sukcesem naszej gminy. Ten sukces jak zwykle nie mógł się obyć bez próby krytyki małej grupy ludzi.

- Po wielu miesiącach gorących negocjacji udało się osiągnąć ogromny sukces, jakim jest sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Wlkp. Warto w tym momencie przypomnieć, że poprzednie władze także próbowały sprzedać tą ziemię. Wtedy transakcja zakończyła się niepowodzeniem, a chaotyczne i nieprofesjonalne działania naszych poprzedników do dzisiaj grożą zwrotem aż 400 tys. złotych, które tytułem zadatku wpłacił wtedy niedoszły inwestor. Dzisiaj dokonaliśmy sprzedaży gruntu po cenie dużo wyższej niż wskazywał sporządzony operat szacunkowy. Dodatkowo inwestor za własne środki wybuduje drogę gminną - łącznik ul. Powstańców Wlkp. i Zagonowej. Realizacja tej inwestycji ma się rozpocząć już za miesiąc – podkreśla zastępca burmistrza Mikołaj Kostka.

Warto więc przypomnieć historię tego terenu i osoby, które decydowały o jego przeznaczeniu oraz tych, którzy teraz próbują krytykować następstwa tych decyzji. W uchwalonym przez Radę Miejską w Jarocinie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny, które zostały sprzedane przez spółkę JFPK, przeznaczone zostały pod realizację zabudowy usługowej i obiektów handlowych o powierzchni ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych. Plan zagospodarowania przestrzennego został przygotowany i przedstawiony na zlecenie ówczesnego włodarza Jarocina. Uchwałę o przyjęciu planu podejmowali m.in. zasiadający w tym czasie w Radzie Miejskiej członkowie Ziemi Jarocińskiej (Rajmund Banaszyński, Lechosława Dębska, Ireneusz Lamprecht, Danuta Maćkowiak, Zdzisława Pilarczyk, Krzysztof Roszak, Andrzej Skrzypczak, Marek Tobolski). Warto też przypomnieć, że to były włodarz miasta Adam Pawlicki wniósł aportem do spółki JFPK część sprzedanych terenów. Jeszcze za jego rządów, przed usunięciem go ze stanowiska w 2011r., ówczesny prezes JFPK rozpoczął bezskuteczne próby sprzedaży tych terenów pod market, a gmina chciała wybudować drogę. Wszystkie te próby skończyły się porażką. Dziwi więc nieuzasadniona krytyka ze strony członków Ziemi Jarocińskiej i próba występowania w obronie lokalnych kupców. Przecież to ci sami ludzie, którzy wcześniej przyłożyli rękę do tego, aby na tych terenach mogły powstać markety i byli przeciwni reorganizacji ruchu na rynku. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia