Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety związanej z opracowaniem „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jarocin”, finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Dynamiczny rozwój transportu jest jednym z głównych elementów warunkujących rozwój gospodarki poprzez realizowanie działań w zakresie przewozu dóbr i towarów. Transport jest także niezwykle istotny z punktu widzenia społeczeństwa i jakości życia człowieka, ponieważ zapewnia możliwość swobodnego poruszania się. Podejmowane działania związane z transportem wpływają jednak na jakość życia każdego z nas, dlatego też dążenie do ograniczenia emisji spalin oraz zużycia paliwa to najważniejsze czynniki powodujące zmiany w sektorze mobilności. Trendy te wymuszają stosowanie innowacyjnych rozwiązań oraz poszukiwanie ich poza tradycyjnym łańcuchem wartości.

Uwzględniając powyższe oczekiwania, 16 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Plan Rozwoju Elektromobilności, którego celem jest stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności, rozwój przemysłu związanego z tym sektorem oraz stabilizacja sieci elektroenergetycznej.

Elektromobilność została uznana za kluczowy element niezbędny do zapewnienia krajowi zrównoważonego, opartego na innowacyjności, rozwoju. Takie cele zostały wskazane w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych , która po zatwierdzeniu przez rząd weszła w życie 22 lutego 2018 r. Główne cele ustawy skupiają się wokół wspomagania rozwoju rynku pojazdów elektrycznych poprzez oferowanie zachęt finansowych, takich jak zwolnienie z podatku akcyzowego czy objęcie pojazdów firmowych wyższymi stawkami amortyzacji.

Wychodząc naprzeciw, Gmina Jarocin podjęła starania w zakresie opracowania i wdrożenia strategii rozwoju elektromobilności, odpowiadającej potrzebom mieszkańców oraz innych użytkowników przestrzeni gminnej i miejskiej.

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jarocin" zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety. Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w badaniu, które poprzedza przygotowanie dokumentu.

Badanie i zbieranie opinii ma charakter całkowicie anonimowy. Zachęcamy do podzielenia się opiniami. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą służyły wyłącznie do przygotowania optymalnych, pod kątem zapotrzebowania i oczekiwań, działań związanych z rozwojem komunikacji i infrastruktury niezbędnej do rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Jarocin.

Link do ankiety

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia