Projekt „Bez barier” realizowany będzie w Jarocinie ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Zgłoszenia chętnych do udziału w projekcie przyjmowane są pod numerem telefonu: 797 297 896.

Grupa docelowa to 20 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo pozostających bez zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyłącznie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata, zamieszkałych na terenie Jarocina. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności osób bezrobotnych/ nieaktywnych zawodowo z Jarocina i dostosowanie infrastruktury do udziału osób niepełnosprawnych w projekcie. W ramach projektu przeprowadzone zostanie poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, szkolenia zawodowe, staże i praktyki zawodowe. Budżet projektu wynosi ponad 450 tys. zł. Liderem projektu jest Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k. z Poznania. Gmina Jarocin partnerem projektu. Instytucją pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pacy w Poznaniu. Okres realizacji projektu przez Gminę Jarocin: 08.09.2014 r. – 30.06.2015 r. Więcej informacji na stronie internetowej www.bezbarier.wgpr.pl.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia